Denne kasse - Statskassen - er bundløs!


4. april

Danmarks Nationalpålæg..?

Afgifter - der pålægges og pålægges...

Salamimetoden anvendes ikke alene til madpakken - men også til afgifterne. Senest har benzin- og dieselafgifterne igen fået et hak opad i april.

FDM omtaler afgiftsstigningerne i et tidligere nummer af MOTOR, men protester eller indsigelser? Nej, - det ville næsten også være for meget forlangt af den støvede automobilorganisation.

Det store Dieselforsvindingsnummer

Et af de "smarte" træk der anvendes for at narre forbrugerne er, at man har foretaget en lettere "omlægning" af dieselafgifterne. Man har hævet literafgiften - men "til gengæld" har man foretaget en lille reduktion i den faste grønne afgift.

Nu er "afgiftsnarkomanerne" jo ikke helt idioter. De ved jo godt, at dieselbiler kører mange kilometer, og derfor er "omlægningen" blot et af de sædvanlige afgiftssvindelnumre - der giver forbrugerne et stort underskud. Det har kun har ét formål: Flere afgifter til statskassen fra både erhvervslivet og private bilister, der tilfældigvis har langt til arbejde. Igen mere skat på arbejde!

Det er måske for at kompensere for den hævede sodavandafgift, der skulle have indbragt 300 mio. om året. Nu er der bare det, at folk har nedsat forbruget af sodavand, så der i stedet for 300 mio. mere i kassen bliver mindre end der var før!

Sådan går det når man bliver grådig!

Det samme gælder bilafgifterne i forbindelse med påskepakker og så videre... I stedet for et højere provenu i år til statskassen - raslede salget af nye biler ned - så der i stedet bliver et dundrende underskud. Sådan går det når man bliver grådig!

Lidt "idioter" er de altså alligevel!  


 

  12. oktober

 Protesterne er feset ud....

- og det er præcis det man ved - og venter på - i regering og folketing. Lad bare folket "more sig" og protestere lidt. Vi venter bare en måneds tid - så er det glemt! Og sådan er det jo.

Og det er det AktiveBilister vil have lavet om på!


18. september.

Blokader i Norge, Sverige og Finland


Oliedepoter blokeres nu også i Norge som protest mod de høje brændstofpriser. Det er på tide at regeringerne sættes på plads  - og det burde man også i Danmark.


18. september.

Ingen blokader - endnu da!

Det ser ikke ud til at der er flertal blandt vognmændene for blokader - endnu da. Man afventer et kommende møde med Ole Stavad. 


14. september.

Benzin blokader i Danmark?

Der rapporteres her til eftermiddag om kaos ved benzinstationerne. Der bliver formentlig tale om blokader af tankanlæg og måske også benzinstationer.

Senere på dagen blev det erfaret at blot rygtedannelser om blokader udløste køer ved mange benzinstationer.

Torsdag Aften:

Ole Stavad har lovet at mødes med repræsentanter for vognmændene, men det er vognmændene langtfra tilfredse med. Der er intet konkret på bordet. Så måske ender det alligevel med blokader!

AktiveBilister: Det er på tide at også Danmark vågner op! De vanvittige afgifter skal sænkes!!

seneste:                                                       13. september

Danske vognmænd klar til aktion 

Hvis ikke skatteministeren griber ind senest på fredag, begynder de danske vognmænd at aktionere allerede i næste uge.


Blyfri 95 oktan koster kr. 2.81 uden afgifter!

Det er jo rent offentligt røveri - og i øvrigt direkte usandt når Ole Stavad påstår, at staten ikke tjener på de høje oliepriser. Det er dog helt ufatteligt, at man kan have politikere og ministre siddende, der bevidst lyver overfor befolkningen. Hvordan kan Ole Stavad være socialdemokratisk kredskasserer og revisor uden tilsyneladende at kunne regne?

AktiveBilister: Se så at få sænket afgifterne og fyr den mand (igen)!  


13. september

Aktioner for lavere brændstof-afgifter over det meste af Europa!

Aktionerne for en sænkning af brændstofafgifterne er nu nået til Sverige. Det begyndte i Frankrig og fortsætter nu i Spanien, England, Tyskland, Belgien, Holland, Norge og i Sverige.

I Danmark finder vi os i hvad som helst - eller gør vi?


4. september 2000

Franske vognmænd igen på barrikaderne

Franske vognmænd blokerer raffinaderier og brændstofdepoter i protest mod de høje dieselpriser. De forlanger af regeringen, at der sker en 20 procents reduktion i dieselpriserne.

Det hjælper dem nok ikke ret meget, men de har AktiveBilisters fulde sympati!

(Og lige pludselig får vi måske de samme ideer i Danmark?)


31. august 2000

Lavere bilafgifter i Frankrig!

Frankrigs socialistiske regering planlægger skattelettelser på ca. 140 mia. over de næste tre år. I lighed med Tyskland vil Frankrig nemlig reducere marginalskatten, der i øjeblikket er på 54 pct. (Tyskland ventes at reducere fra 51 til 42 pct.)

I den forbindelse planlægges det helt at fjerne vægtafgiften for biler. Det ventes også at afgifter på benzin og diesel bliver nedsat.

Grundet de høje markedspriser på diesel og benzin har der i et par dage være trafikaktioner i Frankrig. Fiskere har bl.a. blokeret havne og transporterhvervene har blokeret motorveje og Eurotunnelen for at få regeringen til at kompensere for de høje priser. Aktionerne er ophørt i dag, idet regeringen nu har imødekommet de aktionerende med nogle kompensationer.

AktiveBilister's kommentar:

I Frankrig "ka' de bare det der". Der står man sammen og aktionerer når det "bare bliver for meget". Og det hjælper!!  

Hvor længe skal det vare før vi i Danmark får reduceret afgifterne til europæisk niveau? AktiveBilister arbejder for sagen - men vi skal være mange!

Franskmænd ka' jo som bekendt være "nogen mærkelige nogen" - men måske kan vi alligevel lære noget af dem?


5. april 2001

Radikale "skattelettelser" 
+ 1 krone på benzinen!

Forslag om skattelettelser for visse indkomstgrupper skal ifølge de radikale bl.a. finansieres ved en afgift på én krone pr. liter benzin. Igen skal bilisterne holde for. Der mangler i den grad fantasi i folketinget - der efterhånden fuldstændig har mistet jordforbindelsen.

Hvorfor skal afgiften være på benzin? Problemet er at man efterhånden har svært ved at finde nye afgiftsmuligheder - som på én eller anden led kan retfærdiggøres. Men så er der jo bilisterne. De finder sig nemlig i hvad som helst. 14 dage - så er det glemt. Hvorfor ikke med det samme afskaffe indkomstskatten - og lade bilisterne betale? Det er jo bare at hæve benzinprisen til det nødvendige niveau! Og så lige lidt ekstra oveni - så vi kan få afskaffet ventelisterne, få forbedret skolemaden og omdannet hele hovedstaden til ét stort fortov som cyklisterne kan muntre sig på?

Og mens vi er ved afgifter og problemet med at finde nye muligheder: Bare vent - roadpricing er et nyt spændende afgiftsprojekt som man kan skrue på når der mangler penge i kassen. Og bilisterne er nødt til at betale - hvis de ellers vil frem og tilbage til arbejde. Man er nemlig pr. definition "rig" når blot man har en gammel smadrekasse af en bil.

Fakta er imidlertid, at bilisterne er de største skatteydere - og det er på tide at få vendt bøtten. Var der nu ikke engang noget med at byrderne skulle fordeles retfærdigt?


   Ja - pas bare på!

 

Ingen - heller ikke AktiveBilister - kan formentlig have noget imod at man "får en billet" hvis man kører alt for hurtigt på steder hvor det ikke er fuldt forsvarligt. Så langt så godt.

Men....  Når man opstiller fartkontroller - og "knalder" folk - der har kørt blot lidt for stærkt på "øde" steder hvor det bestemt er fuldt forsvarligt - så er der tale om en offentlig afgiftsopkrævning med det primære formål at få flere penge i kassen. Der er bestemt ikke acceptabelt. 

Opsæt kontrollerne i mindre - eller stærkt trafikerede gader, ved skoler og så videre... Men ikke på Vigerslev Alle, i Rovsingsgade og alle de andre steder hvor man konsekvent ved at folk kører lidt for stærkt fordi forholdende tillader det!

Det oser af ekstraskatter!


Sverige har for længst afskaffet bilafgifterne.

Ikke mere trafik af den grund.

Selvom vi ofte synes at svenskerne har mange sjove love og forbud - så er de i virkeligheden på mange områder langt foran Danmark. Det gælder også når vi taler om bilafgifter. Sverige har for flere år siden næsten helt afskaffet registreringsafgifterne (bortset fra moms). Det samme gælder i mange andre af de lande vi normalt sammenligner os med - herunder f.eks. Tyskland.

Mig bekendt er der - trods de næsten afgiftsfri biler i Sverige - ikke mere trafik end i Danmark. Politikernes og de venstreorienterede såkaldte "forskere's" argumenter om "adfærdsregulering" og "begrænsning af miljøbelastningerne" i forbindelse med stadigt stigende afgifter, holder dermed ikke så meget som en halv meter Øresundsbro!

Der er kun ét formål: Flere penge i statskassen til offentlig uddeling. Og bilisterne er ufrivilligt villige betalere.  


Skiftende trafikministre kappes om opfinde nye "kreative" ideer til yderligere brandbeskatning af bilisterne.

Den ene syge idé efter den anden luftes i en stadigt stigende strøm og der er tilsyneladende ingen ende på disse bil-fjendske opfindelser.

Politikerne tror (eller lader som om) at bilisterne blot har investeret hundredetusinder af kroner for at købe en bil som de bare drøner rundt i for sjov skyld.

Personligt kender jeg ingen der bare kører rundt for sjov - når man lige ser bort fra de første par dage efter, at man har betalt Ole Stavad 100.000 kr. eller  mere - fordi man har købt en ny (og også mere miljøvenlig) bil.

Langt de fleste mennesker er afhængige af bilen for at kunne passe et job - og dermed slæbe penge hjem til Statskassen og dermed også til borgere på offentlig forsørgelse. Det er der i sig selv ikke noget galt i, men ironisk nok er det ofte typisk også disse mennesker der bidrager til hetzen mod bilismen - og mod (især trafikpolitiske) fremskridt i øvrigt.

Ingen er vel så tåbelige - at man vil betale enorme summer af surt tjente penge for at køre i egen bil - hvis man med en effektiv offentlig transport til en rimelig pris - og på kort tid - kunne komme frem og tilbage mellem hjem og arbejdsplads.

Undertegnede arbejder ca. 90 km fra min bopæl i København, i et område af landet der - også trafikalt set - er meget lavt prioriteret. Med offentlig transport vil det være nærmest umuligt at passe jobbet. Når man har passeret de 50 - bestemmer man ikke altid selv hvor man vil arbejde. Man tager det job der tilbydes - uanset hvor det er (hvis man altså ikke hellere vil sygne hen på overførselsindkomst).

Når ens ægtefælle har job nær hjemmet - kan man ikke bare flytte, og hvorfor skulle man også det, når man er glad for at bo hvor man nu gør? Livskvalitet - og retten til det frie valg er vel også en menneskeret for almindelige lønslaver - der ikke har (skatte)fri ministerbil med chauffør? 

Man må jo alligevel være lidt syg i hovedet - når man som almindelig lønslave vil ofre 6 - 7 tusinde kroner om måneden eller mere (efter skat)- i transportomkostninger - blot for at kunne passe et job.

En 12 timers dag borte fra hjemmet - og en nettoindtægt der - efter betaling af skat og transportomkostninger - kraftigt nærmer sig  niveau'et for arbejdsløsheds-understøttelse. Det er hvad man har ud af at arbejde mange timer - grundet den syge danske afgiftspolitik.

Man får det virkelig dårligt når man efterhånden dagligt åbner for tv-nyhederne og hører om nye vanvittige forslag til bilbeskatning og til "begrænsning af bilismen". Tiden nærmer sig - desværre - hvor man i stedet giver helt op og sygner hen på understøttelse eller bistand. Så behøver man i hvert fald ikke længere bekymre sig om afgiftspolitik og brandbeskatning - blot for at kunne passe sit arbejde. Og så har politikerne vel opnået hvad de ville:

Miljøbelastningen er nu faldet, det samme er indtægterne fra benzin-, vægt- og forsikringsafgifterne til Staten. Og skatteindtægterne. Til gengæld skal man så på offentlig forsørgelse - men det er jo en helt anden sag - og en anden kasse!

- Og med en times dagligt sort arbejde oveni - så bliver resultatet vel ikke så meget ringere end før. 
             
AN


Danske bilafgifter  skaber alvorlige følgesygdomme.

De alt for høje danske bilafgifter medfører desværre også en række af følgesygdomme: I og med, at automobilforhandlernes avancer er forholdsvis små - er forhandlerne nødt til at hente de nødvendige indtægter andre steder. Automobilforhandlere og serviceværksteder er også arbejdspladser. Det er jo logik for de fleste, at driften af en virksomhed koster penge - og at der kun er kunderne til at betale.

De høje afgifter medfører direkte, at priserne på service og reservedele i Danmark er dobbelt så høje som f.eks. i Sverige og i Tyskland. Det er jo ret beset komplet urimeligt at danske forbrugere og bilister oveni "verdens dyreste bilpriser" samtidig skal betale "verdens dyreste servicepriser" fordi politikerne mangler både fantasi og kreativitet til at finde andre afgiftsobjekter til erstatning for den uendelige nådesløse jagt på bilisterne.

Dyre forsikringer 

Da både biler og reparationer er så dyre som de er i Danmark - er forsikringserstatninger ved skader og tyverier selvfølgelig også tilsvarende dyrere. Også her rammes bilejerne igen urimeligt hårdt.

Nu er grænsen altså nået!!