Biler og (manglende) parkeringspladser i København

Bydel Antal biler (totalt)
(firma + private)
Januar 1999
Antal P-pladser
i 1990
 Antal P-pladser
i 2000
Indre by 16910 15011 12298
Christianshavn 1942 1596 1471
Vesterbro 8193 7141 6713
Kongens Enghave 6468 3079 3010
Vanløse 9143 8132 7943
Valby 9880 9423 8701
       
Totalt i kommunen  116.341 147.631 138.905

Der er jo ikke engang plads til beboernes (skatteydernes) biler i brokvartererne!

Herover er nævnt nogle eksempler på bydele.  Der er færre P-pladser end biler**. Det står allerværst til i brokvartererne, hvor der i de senere år har været en systematisk reduktion i antallet af P-pladser. I perioden fra '90 til 2000 er der nedlagt 8726 P-pladser i kommunen, medens antallet af registrerede biler er steget med 20.010 biler - på blot den halve tid fra '95 til 2000.

Hele gader sløjfes for parkeringsmuligheder. Ændringer i reglerne for parkering (10 meter fra gadehjørner) har ligeledes medvirket til de kaotiske forhold. Der er etableret "chikaner" i lange baner alle vegne, det koster P-pladser. I nogle gader er der etableret ekstremt brede fortove og meget brede cykelstier i begge vejsider således at bil- og bustrafikken har mindre plads end fodgængere og cyklister. I forbindelse med byfornyelsesprojekter - forvises biler der tidligere havde P-mulighed i gårde, fremover til gadeparkering på steder hvor der i forvejen er fyldt op.

Det er jo helt galt - og det bliver værre og værre, så længe man ikke alene lader stå til - men direkte arbejder for en massiv nedlæggelse af P-pladser i kommunen. Det er jo et faktum. På samme tid arbejder man aktivt for at få både virksomheder, "gode skattebetalere" og butikscentre (Fisketorvet) til byen - medens man gør alt hvad man kan for at genere biltrafikken mest muligt, alt imens man brokker sig over forurening og kaotiske trafikforhold på f.eks. Jagtvej, medens kommunen selv har forårsaget det hele - fordi resten af bydelen stort set er spærret for bilkørsel medens man..........

Udover at der ikke er plads til beboernes biler anvendes brokvartererne til parkering for byens gæster der f.eks. skal i Det Ny Teater, Tivoli, Cirkusbygningen, på restauranter og alle de andre besøgsværdige steder i brokvartererne. Det er ikke bedre på Frederiksberg. Når det ny Teater har forestilling er det fuldstændigt umuligt for kvarterets borgere at finde en P-plads.    

Helt ærligt: Er det ikke snart på tide at få brækket øjenlågene op på byens politikere - eller at få valgt nogle mennesker med jordforbindelse til at varetage samfundets - herunder byens - vitale interesser?  Vi er jo i år 2001!

  ** Kommunen har p.t. ingen opgørelse af de "private" P-pladser (herunder p-huse) - men tallet er relativt lavt. Endvidere kan der være registreret firmabiler i kommunen der opholder sig udenfor bydelen. På den anden side er der også mange firmabiler til rådighed for medarbejdere  (f.eks. servicevogne) der er parkeret i kommunen - men er registreret udenfor.