MEST OM BROER...


18. december

Ny ordning skal reducere vildfarne bilister på Øresundsbroen

Det skriver Politiken Online.  30 bilister har enten vendt bilen på broforbindelsen eller har bakket på motorvejen for at slippe for at betale broafgift fordi de er kørt ud på Øresundsbroen ved en fejl. Fremover "slipper" de med at betale halv broafgift (kr. 250), medes svenskere der kører ud ved en fejl slipper med 100 kr.  

AktiveBilister: Det er dog et fremskridt - men stadig komplet urimeligt. For det første skal prisen være den samme, uanset om man kommer fra den ene eller den anden side, og for det andet skal det være billigere. Den svenske pris (100 Skr.) var vel mere rimeligt - også for danskere der kører forkert? Den eneste (officielle) grund til at svenskere slipper billigere, er at betalingsanlægget "tilfældigvis" er placeret på den svenske side af broen.

På den anden side er det jo helt typisk dansk politik. Danske bilister skal nemlig betale mere end det dobbelte end alle andre for at køre i bil - også når man kører forkert.

Vi siger: Samme pris - eller flyt betalingsanlægget til Danmark!


17. januar

Lavere brotakster vedtaget i Folketinget

Ikke overraskende er SF selvfølgelig imod og KRF er kritiske til takstnedsættelsen.

De aktuelle takstnedsættelser viser i øvrigt, at politikerne har for lang distance til den virkelige verden. De småpillerier rykker jo ikke meget. Og rabatterne til almindelige bilister er kun midlertidige; de gælder kun indtil 31. maj. Det er selvfølgelig helt fint - og på tide - at taksten nedsættes for både pendlere og lastvognstrafik, det giver bare ikke en væsentlig øget trafik.

Hvis trafikken skal fremmes over Øresund, så er det jo de almindelige bilister, Jønsson og Svensson der skal på endagstur til Köpenhamn og handle eller gå en tur i teatret eller i Tivoli. Eller måske Hansen og Jensen der skal den anden vej for at handle i Malmö eller nyde nogle af de mange gode turisttilbud i Skåne. Og dertil er det stadig alt for dyrt. Priserne skal halveres før det bliver bare nogenlunde interessant! Det samme gælder i øvrigt for lastbiltrafikken.

Nå - vi venter til broselskaberne tager en runde til - det skal nok komme!