Velkommen til 

Den sygelige hetz mod bilismen - og de konstante "trusler" om yderligere afgifter - må stoppes! Bilister er rigtigt gode skattebetalere - men nu har vi fået nok! Fortæl gerne andre bilister om dette websted - og link gerne til AktiveBilister!


24. november 2015

Københavns Kommune fusker med miljøtal

Københavns Kommunes Teknik- og Miljøforvaltning (ved Borgmester Morten Kabell (EL)) fusker med oplysninger om trafikforureningen i København. Det fortæller Ingeniøren. En målestation placeret på H.C. Andersens Boulevard er ifølge EU's forordninger fejlplaceret og giver udviser derfor for høje forureningstal. Men borgmesteren nægter at følge retningslinierne og mener at det er til gavn for Københavnerne at stationen bliver stående hvor den er.

Det er helt typisk for den bilhadende borgmester og hans parti at man ønsker at kaste så meget snavs på bilisme og bilister som overhovedet muligt - uanset om der er hold det.

Se artiklerne herunder.

http://ing.dk/artikel/uenighed-om-placering-af-luftmaaler-i-koebenhavn-180297

http://ing.dk/artikel/miljoestyrelsen-vil-flytte-maalestation-saenke-nox-tallet-180010

AktiveBilister kan tilføje, at de samme (forkerte) tal oplyses til EU og bruges til at vurdere om Danmark overholder de vedtagne normer for forurening. Det har bl.a. givet sig udtryk i nogle bizarre påstande om, at København er blandt de mest forurenede byer - hvilket naturligvis er det rene vrøvl. Men det passer helt i borgmesterens kram og hans bilfjendske ideologi.    


4. februar 2015

Politiet har fået 100 nye pengemaskiner

Så er de nye fotovogne landet - og sådan ser de ud. Jagten på bilisternes penge intensiveres. Både politiet og politikerne modsiger, at det er en pengemaskine - men den holder jo ikke. Når regeringen har indregnet og budgetteret med en indtægt på 600 millioner i 2015 - og når man i øvrigt regner med at nå 900 millioner - så ER det jo en pengemaskine.

Og når en ny fotovogn indvies på P. Knudsens gade i København en søndag morgen hvor skolen er lukket og der stort set ikke er nogen trafik - så ER det jo en pengemaskine. Så enkelt er det.

Heksejagten på bilisternes penge fortsætter til trods for, at antallet af trafikdrab ligger på det laveste niveau nogensinde - hvilket jo er en rigtig god nyhed.

Antallet af dræbte på vejene er faldet støt siden 1971, som med sine 1.213 trafikdræbte var året med det højeste antal trafikdrab. Med undtagelse af stigninger i 2007, 2008 og en lille stigning i 2013, er antallet af dræbte på vejene også faldet støt inden for de seneste 10 år. 2012 blev det år med det hidtil laveste antal dræbte på 167, siden man begyndte at opgøre tallet systematisk i 1930'erne. I 2014 var der 183 dræbte i trafikken i Danmark. Det store fald er sket til trods for, at trafikken er steget ganske betydeligt i mellemtiden. Ingen tror for alvor på, at vi nogensinde kommer ned på nul omkomne i trafikken - i hvert fald ikke så længe, at bilerne køres af mennesker. Derfor er det pengemaskiner.
 

Til sammenligning var der
680 selvmord i 2012, - og anslået mellem 10 - 20.000 forsøg på selvmord - som også belaster samfundet både økonomisk og menneskeligt. Hvorfor gør vi så ikke noget ved det og investerer i præventive foranstaltninger? Svaret er, at der jo ikke er penge i det. Man mener at det er bedre at investere i 100 fotovogne som forventes at være betalt på en god måneds tid. Fartgale fjolser og vanvidsbilister - udenfor pædagogisk rækkevidde - vil altid være der. Det hjælper fotovognene desværre ikke på.

Vi tror, at det bliver et godt år for laserdetektorer!

 


14. marts 2014

Døren åben for endnu flere huller i vejene

Automobilforeningen FDM har desværre tabt sagen ved Landsretten mod Stat og Kommuner om erstatningsansvar overfor manglende vejvedligeholdelse. Til trods for, at bilisterne fortsat betaler 40-50 milliarder i afgifter årligt - bliver der bliver flere og flere huller i vejene. Mange trafikanter har oplevet at få ødelagt et køretøj - eller det der er værre, grundet manglende vedligeholdelse af vejene.

Man kan nu med rette frygte, at den manglende vedligeholdelse eskalerer, da incitamentet til at få repareret vejene rettidigt nu er helt forsvundet. Det er rigtig ærgerligt og man kan nu håbe på, at politikerne kommer på banen og at FDM vil køre sagen videre til Højesteret. 

 


13. Januar 2014

Fotofælder skal ikke længere kunne opfattes som pengemaskiner 

Det mener Politidirektør Svend Larsen som er ude med budskabet om, at fotovognene ikke længere skal kunne opfattes som pengemaskiner. Han mener, at det hjælper når registreringerne ikke mere skal medregnes når landets politikredse gør op, om de opfylder deres kontrakter.

Den "boller bare ikke ikke i hyretten" hr. politidirektør. Alene det faktum, at finansministeren budgetterer med indtægterne siger jo, at der skal skaffes penge til statskassen. Når man placerer fotovogne på helt blanke strækninger hvor der hverken er bebyggelse, sideveje eller noget andet - samtidigt med, at man med sikkerhed ved, at mange derfor kører lidt for stærkt - SÅ ER DET EN PENGEMASKINE!

Det samme når man om aftenen holder på rasteplads på en buldrende mørk landevej uden trafik og uden bebyggelse - så er det en pengemaskine. Tidligere var det sådan, at der i justitsministeriets cirkulære om fartkontrol stod skrevet, at vognene skulle placeres på trafikfarlige steder og ikke måtte "have karakter af pengemaskine". Det gælder nok ikke mere, i hvert fald overholdes det ikke.

Her er et eksempel på en pengemaskine fra Vordingborg.

AktiveBilister er naturligvis helt enige i, at fotokontrol kan være nødvendigt ved f.eks. skoler og i tæt bebyggelse hvor der er stor risiko for ulykker, men altså IKKE på lige vejstrækninger hvor der ikke er umiddelbar fare for ulykker fordi man kører 10 km for stærkt. 

 


8. Januar 2014

Nu er den der igen: Roadpricing forslag fra Trængselskommisionen

Nu starter diskussionerne om roadpricing igen. Trængselskommisionen forslår nu en afgift på 50 øre per kørt kilometer i bil og og 2,50 krone per km for at køre i det indre København i myldretiden. Og at bilisterne ligeså godt kan vænne sig til betaling af vejafgifter siger man. Forslaget indebærer også, at andre afgifter "kan" fjernes. Konkret foreslås registreringsafgiften og den grønne ejerafgift.

Med den anden hånd foreslår Trængselskommisionen samtidigt, at billetpriserne for kollektiv transport i København sættes op!

Fra Socialdemokraterne lyder meldingen, at roadpricing kommer til Danmark før eller siden.

Her er AktiveBilister's korte kommentarer:

Det her er en rendyrket pengemaskine. AktiveBilister har mange års erfaring med afgiftspolitikker i Danmark. Erfaringerne viser, at registreringsafgifterne aldrig nogen sinde vil forsvinde og at 50 øre per kørt kilometer kun vil blive det første år. Året efter er prisen 75 øre og året efter igen 1,50 krone.

Forslaget om samtidigt at hæve billetpriserne for kollektiv transport i København må være sød musik i politikernes ører. Men - er det lige på den måde at man får bilisterne over i kollektiv trafik? Det har vi altså lidt svært ved at få øje på!

På samme tid har vi i København en katastrofal socialistisk og bilhadende trafikborgmester - Morten Kabell (EL), som vil gøre hvad han kan for at genere biltrafikken mest muligt - og helst kyle alle biler helt ud af København. Det er simpelthen en katastrofe for Danmarks hovedstad!

Til gengæld er det typisk dansk. Man generer biltrafikken mest muligt ved lukninger af store dele af København for gennemkørende trafik, og lukker eller indskrænker de få hovedfærdselsårer vi har i København. Man modsætter sig etablering af parkeringsanlæg og nedlægger gadeparkering samtidigt med at parkeringsafgifterne i København eksploderer. Og bilhaderne i København stritter samtidigt imod trafikprojekter som kunne reducere trængslen. Alt fører naturligvis til en oplevelse af øget trængsel - som så kan bruges som en god undskyldning for flere og nye afgifter, herunder roadpricing og betalingsringe med videre.

Kørselsafgifter rammer hårdt

Nye kørselsafgifter vil ramme socialt skævt og blive en alvorlig økonomisk belastning for alle de mange borgere som har et dagligt transportbehov til og fra arbejde og som har fulgt skiftende regeringers råd om at acceptere/finde job lang fra deres bopæl. Mon alle de der allerede har købt en dyr bil får registreringsafgiften tilbagebetalt? Det tror vi heller ikke på!

Vi har allerede roadpricing

I øvrigt har vi i forvejen "roadpricing" - nemlig de høje tårnhøje brændstofafgifter. Jo mindre man kører på literen og jo mere man kører, desto mere betaler man. Den samlede pris for at køre i bil i Danmark er tårnhøj, og en meget stor andel er rene afgifter. Vi kan i flæng nævne momsen på alt hvad der har med bilkørsel at gøre, registrerings- og ejerafgifter, brændstofafgifter, parkeringsafgifter, afgifter på forsikring, miljøafgifter på dæk, batterier og bilreparationer. Listen er lang. 

Nu er det på tide at politikerne vågner op og indretter infrastrukturen til nutidens behov i 2014. Bilen er altså kommet for at blive.

 


8. Januar 2014

Bredere cykelstier i København...

Man forstår egentlig godt Morten Kabell's visioner og behov for bredere cykelstier i København. Fortove, fodgængerovergange, gågader og parker anvendes nemlig i stort omfang til at cykle på - til skræk og rædsel for fodgængerne, herunder mange børn. Der cykles livligt imod færdselsretninger på ensrettede gader, køres over for rødt lys og der gives yderst sjældent tegn når der drejes eller skiftes færdselsretning.

Så enten må vi altså have bredere cykelstier eller bredere fortove så vi der går også kan være der!


8. Januar 2014

Stort tillykke til de afrikanske prostituerede og narkomanerne!

Første etape af Istedgades renovering  - mellem hovedbanegården og Gasværksvej - er nu fuldført. Det har kostet ca. 10 mio. kroner. Der er nedlagt en del parkeringspladser og fortovene er blevet meget bredere. Det har givet mindre plads til bilerne og trafikken, men en del mere plads til narkomanerne ved Mariakirken, de hjemløse og til de mange afrikanske prostituerede og deres kunder.

Tillykke til dem alle med det!


8. Januar 2014

Vi har ikke et trængselsproblem i København, men et politisk problem!

Til trods for mange påstande om trafiktrængsel i København, ligger problemet et helt andet sted. Vi har nemlig et politisk problem!

Mange års rødt bystyre og ligeså mange års totalt laden-stå-til med hensyn til trafikinvesteringer har medført, at København trafikalt set er sakket håbløst bagud. Metroen er nu endelig på vej, men skulle have været her - og i langt større omfang - for rigtigt mange år siden. Motorveje og ringveje skulle for længst have været udbygget og det samme gælder havnetunnel m.v., således at uvedkommende trafik ikke skulle tvinges tværs gennem det centrale København. Intelligente trafikløsninger skulle for længst være etableret.

Bystyrets totale modstand mod parkeringshuse og pladser samt evige dispensationer fra lovgivningens krav om etablering af parkeringspladser i forbindelse med nybyggerier er en skandale. Det samme gælder nedlægningen af mange tusinde parkeringspladser uden erstatninger.

Halvdelen af København er gravet op - og resten er spærret af

De midler der er anvendt til trafik, er brugt til nedlægning af p-pladser og lukning af hele byområder for gennemkørende biltrafik. Og så naturligvis indskrænkningen af gadearealerne på vore indfaldsveje og lukning af hovedfærdselsårerne i København. Det gælder f.eks. Nørrebrogade, Frederiksborggade, Nørre- og Vester Voldgade og nu snart også Amagerbrogade. Og det fortsætter....

Alt dette har selvfølgelig medført oplevelsen af en større trafikmængde, når bilister cirkulerer for at finde en (svinedyr) parkeringsplads eller må kringle sig igennem byen. Det burde være logik for de fleste.

Dette til trods, er der kun få biler i København. Oplevelsen af kommunens selvskabte trængsel på visse gadestrækninger, finder sted et par timer om morgenen og et par timer sidst på eftermiddagen. Resten af døgnet suser man forholdsvis ubesværet gennem byen - til trods for de kringlede omkørsler - hvis man ellers kender vejen.

Påstandene om (de selvskabte) trængselsproblemer, kan nu bruges til krav om roadpricing, betalingsringe og svinedyre parkeringsafgifter. Altså flere og dyrere skatter til bilisterne - som betaler rigeligt i forvejen. Det er simpelthen skruen uden ende!


              

Siden er senest opdateret: 24. november 2015

Januar 2014
             Tidligere nyhedsbreve

                       Link til tidligere nyhedsbreve

 

8. Januar 2014

Her ser de en farlig mand - Morten Kabell (EL). Han smiler venligt, men det skal man ikke lade sig narre af. Han er Trafik- og Miljøborgmester i København og tillykke med det.

Nu spørger vi i al fredsommelighed: Hvordan kan landets hovedstad have en trafikborgmester som er fanatisk bilhader og som sit fornemste mål har, at få strittet alle biler ud af hovedstaden?

     

Dernæst at spærre resten af de gader af, som tidligere trafikborgmestre bl.a. Ayfer Baykal (SF) og Klaus Bondam (RV) ikke nåede. Det er en katastrofe for København og det vil tage år at genoprette når man til sin tid engang kommer til fornuft og ned på jorden.

En trafikborgmester burde af natur arbejde for en trafikal infrastruktur der tilgodeser alle trafikanter. Men det gælder altså bare ikke for bilister.  

Her er hvad Morten skriver om sig selv på sin profil:

Hvis jeg havde helt frie hænder, så ville jeg...

Jeg ville etablere et letbanenet i København, gøre cykelstierne bredere og få fjernet de unødvendige biler i byen. Tegne de nødvendige streger på kortet, sætte entreprenørerne i gang – og næste dag kunne jeg så gå i gang med de næste, nødvendige opgaver!

Berlingske stillede ved valget en række spørgsmål til Morten Kabell og enhedslisten - og her er svarene:

For cyklisterne i København er Enhedslistens indtog i borgmesterskontoret i Teknik- og Miljøforvaltningen en klar fordel, fastslår den kommende borgmester selv:

»Bredere og bedre forhold på cykelstien er vigtigt. Det er den transportform, de fleste københavnere bruger.«

Men spørger man Morten Kabell om, hvad Enhedslistens kanonvalg kommer til at betyde for privatbilismen i hovedstaden, bliver svaret mere uldent:

»Jeg må prioritere den miljøvenlige trafik mere end bilerne. Så må vi se, om vi kan få bilerne et andet sted hen.«

Blandt Enhedslistens nyvalgte repræsentanter i det københavnske bystyre er der dog en klar forventning om, at flere parkeringspladser bliver nedlagt, at afgifterne stiger og at cyklisterne kommer i første række.  En parkeringsaftale er et af de greb, som Enhedslisten kan anvende for at begrænse biltrafikken i byen. Det redskab må man nødvendigvis tage i brug, når den nye aftale skal forhandles på plads om et år, siger Enhedslistens Gorm Gunnarsen.

»Øgede afgifter er trafikbegrænsende, og det er den eneste mulighed, vi har, selv om det er en omvendt måde at gøre det på,« siger Gorm Gunnarsen, der forventer, at en øget beboerlicens også kan blive bragt i spil.

Nyvalgte Charlotte Lund vil have »byrum og ikke bilrum« og varsler et opgør med byens p-pladser.

»Der er flere steder, hvor parkeringspladserne fylder alt for meget i gadebilledet, og det bryder jeg mig ikke om. Jeg vil hellere bo i en park end på en parkeringsplads,« siger Charlotte Lund.

Byhistorikeren Allan Mylius Thomsen er også nyvalgt i København for Enhedslisten. Ifølge ham er det tid til, at København skal omdimensioneres. Man skal kunne komme rundt uden en bil, mener han.

»Man kunne lave en by, hvor man har mulighed for at stille sine biler uden for byen,« siger han.

Selv om Morten Kabells partifæller er klar til en nærmest trafikal revolution i hovedstaden, får man ikke klar tale fra Morten Kabell selv i spørgsmålet om øgede p-afgifter eller bandlysning af bilerne i byen.

»Jeg sætter mig til forhandlingsbordet med det ønske, at der kommer en grøn aftale, som de Radikale, SF, Socialdemokraterne og Enhedslisten kan skrive under på sammen. Der skal være vægt på miljø og byrum,« siger han.

Men hvad med øgede p-afgifter?

»Vi må se på alle de elementer, der skal til, for at lave en grøn aftale. Jeg er fordomsfri. Vi er gået til valg på en mere grøn og mere rød politik.«

Hvad så med beboerlicensen, bliver den forhøjet?

»Jeg er gået til valg på en grøn parkeringspolitik. Den udmønter vi forhåbentlig i nogle aftaler. De nærmere detaljer vil vi tage til den tid.«

Så du vil ikke på forhånd frede beboer-licensen på det nuværende niveau?

»Nej, det vil jeg ikke.«

København har haft en teknik- og miljøborgmester fra SF de seneste fire år. Hvordan bliver Enhedslistens politik mere grøn og mere rød end SFernes?

»SF har ment mange gode ting på miljøområdet. Men Socialdemokraterne fører borgerlig trafikpolitik, og en styrket Enhedslisten vil forhåbentligt være et signal til Socialdemokraterne om, at de skal se til venstre og ikke til højre, når vi forhandler.«

For at få flertal til de ønskede ændringer er Enhedslisten afhængig af netop Socialdemokraterne. Men Morten Kabell skal ikke regne med, at partiet med et enkelt nik til arbejderpartiet kan få opfyldt alle ønsker om at begrænse biltrafikken i København:


Her er der mange flere (ældre) artikler...

Du kan bl.a. læse meget mere om afgifter, miljø, hastighedskontrol, roadpricing, politiske rævestreger, forhadte parkeringsregler og trafik i København, kollektiv transport og meget meget andet...
 Klik her!

Vore sider er under opdatering - og flere artikler bliver tilgængelige.