- består af en kreds af af aktive bilister der er trætte af den konstante hetz mod bilismen. Trafikdebatten har hidtil været styret af bil-fjendske organisationer - som f.eks. NOAH, Det Økologiske Råd, Transportrådet samt politikere - fortrinsvis fra Enhedslisten og SF. De ser tilsyneladende som et af deres vigtigste mål i denne verden at udrydde bilismen - eller i det mindste at genere bilisterne mest muligt - både fysisk og ikke mindst med konstant stigende skatter og afgifter.

Alle taler de med én stemme: Bilerne er årsag til alle verdens ulykker og højere bilafgifter løser alle problemerne.

AktiveBilister gider ikke at høre mere vrøvl. Vi vil deltage i trafikdebatten - og følge debatterne helt til dørs. Vort overordnede mål er, at få bedre forhold for bilisterne. Mere kapacitet på vore centrale veje og bedre og mere sikre veje. Registrerings- og brændstofafgifter skal harmoniseres så vi kommer på niveau med gennemsnittet af det øvrige Europa. Globale forureningsproblemer skal naturligvis løses, men ikke ved at straffe danske bilister med endnu flere sindssyge afgifter, medens alle de andre lande stort set kører på frihjul.

Forurening skal løses teknologisk - ikke ved nye skatter og afgifter til de danske bilister der i forvejen er blandt de hårdest belastede i verden. Og vi er jo faktisk rigtig godt på vej...

 


Intet medlemskab

AktiveBilister er en for tiden "lukket forening". Vi består af en kreds af aktive bilister der er godt trætte af den urimelige hetz der føres mod bilisterne.

Vi optager for tiden ikke medlemmer, men man kan kontakte os hvis man ønsker at støtte vort formål eller at blive optaget som medlem - hvis det senere skulle blive muligt.

Og man kan udmærket støtte AktiveBilister selvom man f. eks. samtidig er medlem af FDM.

Hvad kan AktiveBilister så gøre?

Først og fremmest kan vi deltage aktivt i trafikdebatterne. Det har i årevis været de såkaldte "miljøorganisationer" der har styret debatten. "Miljøet" anvendes i stigende grad som skalkeskjul for ideologiske korstog med stærke politiske undertoner. 

Debatterne føres nemlig oftest med både usaglige argumenter og forkerte, fordrejede, vildledende og direkte løgnagtige påstande om negative miljøpåvirkninger, der i rigtig mange tilfælde overhovedet ikke holder vand. Efter nærlæsning af mange rapporter fra både førende forskere, fra Vejdirektoratet, Danmarks Miljøundersøgelser osv., kan man ikke genkende alle de skrækkelige visioner og rædselshistorierne om trafik og miljø som især kommer fra venstrefløjen. Hvem husker f.eks. ikke løgnehistorien der blev plantet i medierne, om luftforureningen der skulle være mange gange værre i København end i Rom og Athen? Pure løgn - og tilfældet er desværre ikke enestående!

Både politikere - specielt til venstre for midten - borgerrepræsentation (byråd) i København og især socialdemokratiske regeringer -  bider hurtigt på krogen og bruger påstandene om miljøskader som påskud for nye indgreb overfor bilismen. Det kommer nemlig altid meget tilpas - fordi der jo altid mangler penge i de offentlige kasser.

Der er aldrig nogen der stiller spørgsmålet "Kan det nu være helt rigtigt?". Ikke engang FDM - der som påståede repræsentanter for motorfolket i mange år har været nærmest usynlige i denne sammenhæng. 

Her kommer AktiveBilister ind i billedet.

Vi vil trække den modsatte vej og gøre opmærksom på alle påstande der ikke holder vand. Vi vil være aktive - og indhente relevante informationer fra alle mulige kilder omkring trafikspørgsmål og miljø, selvfølgelig ud fra det faktum at bilen er opfundet og - ligesom toiletpapiret - er kommet for at blive!

Vi vil være på banen når der kommer tåbelige forslag om nye eller øgede afgifter. Vi vil endvidere engagere og forsøge at holde politikerne i de partier der ikke er bil-fjendske til at holde debatten på rette spor. 

Bilister er også vælgere...

Vi vil oplyse om de enkelte partiers holdninger til specifikke trafikspørgsmål. Man kan så frit vælge eventuelt at stemme anderledes end man måske plejer ved valgene. Man kan stemme med sin bil.

Det bedste er naturligvis en god og saglig debat - hvis politikerne ellers gider deltage - eller i det mindste lytte! 

AktiveBilister er tilhængere af en god, effektiv og billig kollektiv transport - og konkurrence på lige vilkår. Men den skal ikke - som så meget andet - betales af bilisterne. 

AktiveBilister er jo også almindelige mennesker med familie, cykler, hund og kat. Og de fleste af os har oven i købet et arbejde. Vi er selvfølgelig også tilhængere af et godt miljø og en ren luft. Men vi er også tilhængere af friheden til selv at vælge den transportform der passer bedst til os - uden at vi derfor skal betale f.eks. DSB's nye skinner gennem øgede brændstofafgifter.  

Vi vil holde øje...

- med urimeligheder overfor bilisterne. Der skal være orden i tingene. Vi betaler - indtil videre - nogle af verdens dyreste priser for at køre i bil, så vi finder os ikke i at blive snydt!

Vi vil også være efter amternes og kommunernes vejafdelinger - hvor det kniber med vedligeholdelsen af vejene. Det vil vi nemlig heller ikke finde os i. Vi har jo betalt dem - mange gange.

Sådan kunne vi blive ved...

 - og det har vi faktisk også tænkt os!


Har du eksempler på...

  • Politisk trafikfusk i dit lokalområde.

  • Kommuner og amter der ikke vedligeholder "dine" veje.

  • Andre relevante informationer / kommentarer eller "klager"...

  - så send os gerne en mail!