Antallet af P-pladser i København skrumper ind - samtidig med at bilparken vokser. Politikerne har snorksovet. Facts om årsager og virkninger.
 Læs meget mere her.. 

Biler og (manglende) parkeringspladser i København. Lidt interessant statistik herom.
Klik og læs


Socialdemokratisk hemmelighedskræmmeri om P-huse afsløret - pinlig sag!
Klik og læs 


Hvordan klarer man trafikken i Malmø?
Klik og læs

 
 Læs her om de sindssyge P-regler i København 


Kaos på Fisketorvet...


København er nu lukket - næsten da.

Er det så mærkeligt at man oplever en stærkt tiltagende trafik i København? Nordre Fasanvej er delvis lukket. Vester Søgade er delvis lukket. Frederiksborggade er lukket ved Nørreport. Og hele indre Nørrebro er nu lukket for gennemkørende trafik - for blot at nævne nogle af de vigtigste årsager til oplevelsen af stærkt stigende trafik. Det meste af den trafik der skal gennem Nørrebro, f.eks. fra Valby til Østerbro tvinges nu ad Falkoner Alle /Jagtvej - der er fuldstændig blokeret i myldretiderne. Er det nu så mærkeligt - når al den trafik der før var fordelt i mange gader nu skal "køre" ad en og samme gade? Men det er jo et glimrende påskud for at påstå at trafikken er steget stærkt - og forureningen også - selvom det er direkte usandt.   

Hvor er Københavns trafikale visioner?

København har gennem mange år ligget i en trafikal syltekrukke. Medens resten af landet har fået broer og statsbetalte motorveje, har København været glemt og de københavnske politikere har snork-sovet i timerne.

Den Københavnske infrastruktur skulle for lang tid siden have været udviklet på linie med andre storbyers - med gennemgående (helst underjordiske) motorgader, flere tunnelbaner og et effektivt - og ikke mindst billigt - offentligt trafiksystem. Tilstrækkeligt med parkeringspladser i form af huse og kældre burde for længst have være realiseret. Først nu med bygningen af Mini-metroen samt motorvejs- og jernbaneanlæggene i forbindelse med Øresundsbroen sker der omsider noget, men det er langt fra nok.

Se så at få lavet den havnetunnel!

Alle er vel enige om, at antallet af biler i byen bør minimeres til det "nødvendige" antal. Det betinger dog for det første, at der som nævnt er et offentligt, attraktivt og billigt trafiksystem til dem der har ærinde i byen. Et stort antal af de biler der kører igennem Københavns centrum i myldretiden - har ikke egentligt ærinde i København, men er mere eller mindre nødsaget til at køre gennem centrum for at komme f.eks. fra det nordlige København til Amager - eller omvendt. Derfor skal der naturligvis være en nordlig havnetunnel eller bro til Amager der kan aflaste centrum i betydeligt omfang. En sådan forbindelse skal naturligvis være statsfinansieret - og ikke som tidligere foreslået "brugerbetalt". Brugerne har nemlig betalt den!  Når Nordjylland kan få statsfinansierede motorveje - kan København vel få en havnetunnel?

En væsentlig del af trafikforureningen i byen kommer således fra biler der ikke har et egentligt ærinde i centrum, eller fra biler der cirkulerer efter en ledig parkeringsplads. Også de mange start/stop ved trafiklys og kø-kørsel i smalle gader øger forureningen. Biler der kan køre direkte og uhindret til bestemmelsesstedet og parkere her - giver den minimale forurening og belastning af miljøet. Andre storbyer i Europa har mange underjordiske parkeringsanlæg under centrum - og de bliver flittigt benyttet.

Københavns og Frederiksbergs kommuner er selv skyld i forureningen.

I København og på Frederiksberg har man fra politisk side åbenbart bestemt, at man vil have øget trafikforureningen. Det gør man nemlig ret effektivt ved systematisk at gøre alle hovedfærdselsårer smallere og lukke andre gader for gennemkørsel. Busbaner, meget brede cykelstier og "chikaner" fjerner P-pladserne og reducerer stærkt det gadeareal der er til rådighed for den øvrige trafik. Herved presser man netop trafikken sammen med mange flere trafikpropper og yderligere forurening til følge (hvilket man påstår at ville bekæmpe?). Man burde have gjort det modsatte. Bredere gader, flere P-huse, mere ensretning og mere glidende trafik. Endvidere omfartveje, tunneler eller broer udenom centrum.

Man overser tilsyneladende fuldstændig at biltrafikken varetager 60 % af persontransporten i HT området, medens HT kun transporterer 12%, DSB 8% og cykler/fodgængere selv klarer 20%.

København burde for længst have haft undergrundsbaner (mini-metroer) f.eks. under Amagerbrogade, Frederikssundsvej/Nørrebrogade, Smallegade/Gammel Kongevej eller Roskildevej/Vesterbrogade ind til centrum. De offentlige transportmidler skal naturligvis være der hvor der er brug for dem, så vil de også blive brugt. En by som London er et godt eksempel på dette.

At tro, at man kan løse alle problemer blot ved at "spærre bilerne ude" er ren utopi. Vi har altså nået år 2000 og mange har gennem tiderne - uden held - forsøgt at standse "jordens rotation". Man er nødt til at se realistisk på tingene. En by helt uden biler bliver en død by. Det faktum, at mange parkeringspladser er nedlagt i København samtidig med, at der er flere biler, medfører - udover en stigende forurening - at folk i stedet handler i storcentre udenfor København. Sammen med parkeringspladserne forsvinder derfor også skattepenge, arbejdspladser og gode skatteborgere ud af København. Daells Varehus er et godt eksempel på en virksomhed der måtte lukke fordi kunderne svigtede. Sandsynligvis primært grundet manglende muligheder for parkering.

Sammenlignet med andre af Europas storbyer er vi dog - trods alt - stadig mere end heldigt stillet, med betydeligt mindre bytrafik og betydeligt mindre trafikforurening. En forurening der - trods svagt stigende bytrafik - er stadigt faldende. Faktisk er luften i vore store byer nu renere end den har været i mange mange år.

Et enkelt godt trafikeksempel er dog etableringen af den nye motorvejsstrækning fra Avedøre mod Lufthavnen/Tårnby/Amager. Efter åbningen af denne vejstrækning blev der et betydeligt fald i trafikmængden over Sjællandsbroen og i byområderne på begge sider. Altså: Flere broer, flere tunneler, flere gader og flere P-pladser.

Nytænkning efterlyses!

Hvem har sagt at der skal køre busser i alle gader? Hvem har sagt at der behøver at køre biler - eller cykler i alle gader? Hvorfor ikke forsøge at fordele trafikken i parallelle gader - i stedet for at klumpe den sammen?

Sådan, f.eks.: I én gade kører kun busser og cyklister på cykelstier - og i den næste gade kører der kun biler. Ingen cykler og ingen busser. Det giver sikkerhed for cyklisterne og både plads og fremkommelig til busserne! Og i gaden ved siden af "generes" biltrafikken til gengæld ikke af busser og cyklister. Andre muligheder er "modsat ensretning" af større parallelle gader. Det gør man faktisk med succes i mange andre storbyer i Europa.

Fremtidens løsning må således være en realistisk trafikpolitik - med visioner og mål både for erhverv, beskæftigelse, beboelse, børn, biler og ikke mindst miljø. Og hvor der er vilje er der altid en  vej. Med lidt god vilje fra alle sider kan det faktisk godt lade sig gøre at finde fornuftige løsninger.

Nyt butikscenter (Fisketorvet) med 2000 parkeringspladser - midt i København!

- Og hvor i alverden er logikken i det?  Læs mere her.

Opfordring til Københavns forstadskommuner:

København er en bilfjendsk kommune. Man ønsker både biler - og dermed både borgere og erhvervsliv langt ud på landet. Hvorfor ikke tage dem på ordet?

Tilbyd gode og billige byggegrunde eller industri/kontorbyggeri med gode parkeringsforhold for både medarbejdere og kunder. Og gode boliger med parkeringsplads.

Så kan København rende og hoppe!

Trafikvisioner for København efterlyses
(og det har vi ventet på i 30 år!) 

Opera på Holmen - masser af byggeri på Amager - ikke mindst DR's nye mediehus - og alt det andet kommende byggeri i Ørestaden. Københavns kommune tror åbenbart stadig, at alle kommer på cykel eller med bussen. Hvor er trafikplanen? Hvor er visionerne? Består den virkelige verden på Københavns Rådhus stadig af komplet ideforladte og virkelighedsfjerne fortidslevninger? Noget tyder på det.

Trafikproblemer i Malmø?

Malmø er Sveriges tredje største by. Bilerne koster kun det halve - eller mindre - i Sverige, så trafik problemerne i Malmø må vel være enorme? Forkert! Der er ikke flere biler på gaderne i Malmø - end i København - snarere tværtimod. I Malmø har man nemlig sørget for at man kan parkere i parkeringshuse i centrum - og der er nok parkeringskapacitet. I den inderste del af byen kan man køre lige direkte i P-hus - og holde til 12 (billige svenske) kroner i timen! Og der er ingen trafikpropper i det centrale Malmø. Trafikken glider fint - fordi man har en tidssvarende trafikpolitik. I Malmø fylder man f.eks. ikke det halve af en gade op med cykelstier. I stedet har man en bred cykelsti i den ene side af gaden (opdelt i to "halvdele") hvor cyklisterne så kører i begge retninger. Kreativt, smart og effektivt. Og man har ingen gennemgående trafik - der ikke har egentligt ærinde i byen. Københavns kommune kunne lære noget af svenskerne. 

I øvrigt er Malmø virkelig et besøg værd. Dejlig by - masser af liv, butikker, cafeer o.s.v. Et besøg kan virkelig anbefales. At betalingen for at komme over broen så er alt for dyr - det er en helt anden sag som der forhåbentligt også snart bliver gjort noget ved.   

Hemmelig Socialdemokratisk plan for Kongens Nytorv

Socialdemokratiet er igen fanget på det forkerte ben. Berlingske Tidende er kommet i besiddelse af et internt referat der viser, at partiet stadig arbejder for et P-anlægsprojekt under Kgs. Nytorv i København, selvom planen officielt er droppet. Planen skulle nemlig have været en hemmelighed til efter kommunalvalget i november 2001 fordi man var bange for at skræmme de socialdemokratiske vælgere.

AktiveBilister mener nu at det er meget værre at sige ét - og mene noget helt andet - det modsatte faktisk!  Med andre ord kan partiets vælgere overhovedet ikke stole på partiets udmeldinger. Og man kan vel næppe i fuld alvor stemme på et parti man overhovedet ikke kan stole på - eller hvad?

Socialdemokratiet i Københavns Borgerrepræsentation sprang i januar fra et forlig med de borgerlige partier om etablering af et parkeringanlæg med plads til 655 biler. Angiveligt fordi flere end 5.000 københavnere havde protesteret over anlægget der samtidig skulle finansiere forskønnelsen af den forsømte plads. Noget andet er så, at der formentlig er langt flere end de 5000 der gerne vil have anlægget - men de hører traditionelt til det berømte danske tavse flertal.  

Et af Socialdemokratiets ultimative krav var, at der tilsvarende skulle nedlægges 655 parkeringspladser på gadeplan. Efterhånden må det dog være gået op for partiet at der snart ikke er mere plads i København til borgernes biler, så tanken om nedlægning af gadeparkeringen må forhåbentlig være stendød. 

Formanden for Socialdemokratiet i Hovedstaden, Poul Øland, bekræfter, at det var meningen at undgå en debat om den kontroversielle plan. Men nu, hvor den alligevel er kommet frem, vil han ikke udelukke, at p-kældre bliver en del af Socialdemokratiets valgprogram.

Med sædvanlige socialdemokratiske afledningsmanøvrer glider man af på de pinlige spørgsmål - og forsøger at vende den pinlige affære til noget positivt: "Gruppen på rådhuset mener, at der ligger nogle gode planer for Kongens Nytorv. Men da der ikke er sat penge af til formålet, har vi ikke ønsket at fremme sagen og indlede en diskussion. Det vil skabe en falsk forventning, og det vil vi ikke være med til," siger Johannes Nymark (S).

En forskønnelse af Kongens Nytorv koster i øvrigt omkring 86 mio. kr. Pengene kan bl.a. skaffes ved, at et privat firma, som opfører og driver et p-anlæg i 30 år, forpligtes til at sætte pladsen i stand mod at indkassere P-afgifterne.

AktiveBilister: Føj - hvor den sag lugter!

Det positive i sagen er dog - at det efterhånden også er gået op for det gamle betonparti at parkeringsproblemerne tårner sig op i København - og at man ikke kan nøjes med bare at "smide bilerne ud af byen". De københavnske borgere - skattebetalerne - som kommunen har skreget efter i mange år, har også et job, en familie og ofte en nødvendig bil. Og det er man nødt til at forholde sig til. Ellers forlader de igen byen (og undertegnede er en af dem!).

Men det undskylder altså stadig ikke politikernes løgne og fortielser for egen vindings skyld!

AN