Februar 2003      -   Nyhedsbrev fra AktiveBilister...

Dette nyhedsbrev er udsendt på e-mail til registrerede modtagere. Såfremt du har registreret dig - og ikke modtaget mailen, så er forklaringen sikkert at den registrerede adresse er forkert (vi får faktisk nogle mail retur af den grund). Hvis det er tilfældet hos dig, bedes du registrere dig igen.


25. februar 2003

Kære Aktive Bilister,

Velkommen til det seneste nyhedsbrev fra AktiveBilister. Her er nogle kommentarer til bilisternes hverdag:


Fuldt stop for nye trafikafgifter!

Trafikministeren fremlagde i torsdags regeringens plan for trafikinvesteringer i de næste 10 år. Det gælder bl.a. hårdt tiltrængte udvidelser af motorvejene omkring hovedstaden. Det er på høje tid - men ikke desto mindre glædeligt at man endelig får taget sig sammen. Trafikinvesteringer er selvfølgelig altid velkomne, men der løber desværre også en del malurt i bægret:

Trafikministeriet har nemlig opfundet et nyt begreb der hedder ”pilotprojekter”; et nyt ”samarbejde” mellem private investorer og staten. Betegnelsen ”pilotprojekter” er et dæknavn der skal narre bilisterne til langsomt at sluge tanken om betalingsveje, broer og tunneller - ifølge trafikministeriet selv.

Vi er nu på vej ud på en ny glidebane - en ny afgiftsspiral, som man kan skrue på alt efter størrelsen af hullerne i statskassen. Forrentning af private investeringer i tunneler - og altså naturligvis afkast og profit til investorerne, betalt af de i forvejen hårdt afgiftsbelastede bilister. Her står vi helt af!

Trafikministeren forudsætter imidlertid, at der skal være en valgmulighed - uden betaling. Altså en alternativ vej/bro uden særafgift. Men vi er klogere. Vi ved nemlig godt hvordan det går i den virkelige verden. Når det til sin tid viser sig at en tunnel ikke kan forrentes fordi folk anvender den alternative vej - lukkes hullet. Når den ”gratis” bro næste gang skal renoveres hedder det sig bare, at der ikke er midler til finansieringen og at bilisterne jo blot kan anvende tunnelen. Og så lukkes broen. Vupti!

Hvad bliver mon det næste? Danmark ligger i verdenseliten når vi taler bilafgifter. 2-3 gange så dyre biler som i vore nærmeste nabolande - Sverige og Tyskland. Vore vejanlæg (også dem der endnu ikke er etableret) er betalt mange gange af bilisterne. Vi lægger over 40 milliarder om året i statskassen - som i det væsentligste anvendes til alt muligt andet end trafik. Og så vil man nu investere omkring 1 mia. i vejtrafikken årligt i de næste 10 år? Ikke særligt imponerende!

Hvorfor er det nu lige at specielt bilister skal være ”malkekøer” for tårnhøje afgifter? Hvorfor skal bilister betale meget mere i skat end dem der ikke har bil? For de fleste er det en særskat på arbejde. Hvorfor ikke også særbeskatte de handicappede, de farvede, de rødhårede - eller cyklisterne? Hvori består egentlig forskellen?

Hvor bliver EU-afgiftsharmoniseringerne af? Vi vil ikke betale en krone mere - nu må det være slut! Før betalingsveje for privatbilister kan komme på tale i Danmark, må vi forlange en harmonisering af afgifterne til europæisk niveau. Så kan man begynde at diskutere det. I den rækkefølge!

Som om at det ikke skulle være nok, barsler ikke mindst København - Danmarks bilfjendske hovedstad - med fremskredne ideer om betaling for at køre i byen. Mere skat til bilisterne. For at køre i en trafikalt maltrakteret by. Oveni det - har man systematisk nedlagt over 10.000 parkeringspladser i kommunen - med parkeringskaos til følge. Og ansat yderligere p-vagter der om aftenen kan knalde beboere der holder lidt skævt - for bare at kunne komme af med bilen ved bopælen. Nu har man bevidst skabt P-problemerne - og taler om delvis at løse det ved etablering af P-huse og kældre som også skal betales af bilisterne. Der nævnes tal på op til 4000 kroner om måneden for at kunne holde i nærheden af bopælen. Det er det glade vanvid! Og det er sygt!

Med venlig hilsen
AktiveBilister
Allan Nelsson

 

Og vi venter forresten stadig...

på de bebudede ændringer af hastighedsgrænserne på motorvejene.  

 

Tilmelding til e-mail nyhedsbrev kan ske her.