Marts 2008      -   Nyhedsbrev fra AktiveBilister...

Meddelelse om dette nyhedsbrev er udsendt på e-mail til registrerede modtagere. Såfremt du har registreret dig - og ikke modtaget mailen, så er forklaringen sikkert at den registrerede adresse er forkert (vi får faktisk nogle mail retur af den grund). Hvis det er tilfældet hos dig, bedes du registrere dig igen.


Marts 2008

Kære Aktive Bilister,

Velkommen til det seneste nyhedsbrev fra AktiveBilister. Her er nogle kommentarer til bilisternes hverdag:

Klaus Bondam smadrer Københavns infrastruktur

Ved første øjekast tror man at Klaus Bondam tager forskud på april-løjerne med sin syge idé. Ifølge Berlingske Tidende vil Klaus Bondam og Københavns kommune nemlig genere bilisterne (yderligere) ved at opsætte signaler med røde lys der skal få bilisterne til at holde i endnu længere køer. Ideen er ikke ny. For nogle år siden fremkom socialdemokraterne i København nemlig med en idé om ”røde bølger” ved indfaldsvejene for at genere bilisterne og skabe trafikkaos. Det blev dog ikke til noget dengang.

Ved det genopdagede initiativ vil man forsøge at tvinge bilisterne over i den kollektive trafik – der som bekendt også lader meget tilbage at ønske. Også den kollektive trafik i København er nemlig blevet voldsomt forsømt gennem mange års venstreorienteret bystyre. Man har totalt undladt at udbygge og vedligeholde infrastrukturen i København – både for den kollektive og bestemt også den individuelle trafik. De forholdsvis få midler der er anvendt i København er gået til indsnævring af indfaldsveje og gader, nedlægning af parkeringspladser og lukning af hele byområder for gennemkørsel med det resultat, at trafikken presses sammen i ganske få gader – som f.eks. på Jagtvej. Det medfører selvfølgelig en øget og unødvendig forurening på Jagtvej i myldretiderne – og besværliggør også fremkomsten for busserne. Dette selvskabte kaos anvendes så igen af bystyret som argument for yderligere at genere bilisterne.

Det officielle formål med de røde signaler skulle være at begrænse forureningen når der er forhøjet smog i København. Det er måske helt forbigået Klaus Bondams opmærksomhed, at lange køer blot øger forureningen. Det påstås ofte fejlagtigt, at forureningen i København er meget værre end i andre byer i Europa – hidrørende fra trafikken. Det er imidlertid det rene vrøvl. Trafikforureningen ligger på et rimeligt lavt niveau ikke mindst fordi antallet af biler og trafikken er betydeligt mindre i København end i de fleste andre større byer i Europa. Endvidere er udskiftningen af luften betydeligt højere i København fordi vi er tæt ved havet – og fordi det stort set altid blæser i Danmark.

Klaus Bondam fremfører at trafikforureningen årligt ”dræber” 800 mennesker i København, hvilket også er det rene vrøvl. Det er ønsketænkning fra Bondams side – opfundet til lejligheden til kampen for yderligere at genere bilisterne i København.

Aktivebilister har i årevis fremført, at Københavns kommune er bilfjendsk og nu indrømmer man i det mindste for første gang, at man vil genere bilisterne.  

Klaus Bomdam er farlig for København!

Nu må vi altså have transportministeren på banen. Klaus Bondam opfører sig ikke alene torskedumt men bevæger sig også udover grænsen af det moralsk tilladelige. Det kommunale selvstyre bør ikke omfatte den livsvigtige infrastruktur i landets hovedstad. Og specielt ikke, når bystyret ikke er i stand til at forvalte det på betryggende vis.  

Københavns såkaldte miljø- og trafikborgmester – den arrogante Klaus Bondam – bør fratages sin forvaltning. Og jo før jo bedre. Den mand er farlig for København. Han total-smadrer den københavnske infrastruktur. Nedlægning af parkeringspladser, nej til parkeringshuse, etablering af ”røde bølger” og ønsket om en total omdannelse af Københavns få tilbageværende gennemkørsels- og indfaldsgader (Nørre-, Vester- og Østerbrogade) til busgader og cykelstier. Manden er jo splittergal! 

I øvrigt er kombinationen af trafik og miljø hos den samme borgmester en mærkelig konstellation – med potentielt modstridende interesser. Det fornemste formål for en trafikborgmester burde vel være, at sikre en rimelig infrastruktur, herunder vejnet der er tilstrækkeligt udbygget og vedligeholdt samt, at der er tilgang til parkeringspladser i rimeligt omfang. Og derudover sikre et effektivt og billigt kollektivt trafiksystem. 

Ingen af delene er desværre tilfældet i København!

Fartkameraer skal afsløre bilister uden sele og håndholdt mobilsnak  

Politiet vil nu afsløre bilister der taler i håndholdt mobiltelefon eller kører uden sele ved hjælp af de automatiske fartkameraer. AktiveBilister går som udgangspunkt ind for, at vedtagne love skal overholdes – men er der efterhånden nogen grænser? Vi må gerne ryge, spise og drikke under kørsel og vi må gerne barbere os, børste tænder, ordne hår og lige give læberne en overhaling med læbestiften. I hvert fald er det ikke direkte forbudt eller forbundet med klip i kørekortet. Men vi må altså ikke tale i mobiltelefon. Nu foreslås det altså afsløret af automatiske kameraer og klip i kørekortet er også på tale. Hvad bliver mon det næste?

Vi går ud fra, at også politiet vil blive straffet for at tale i telefon/radio under livsfarlig kørsel og eftersættelse af fartsyndere med hastigheder langt over det tilladte – som man bl.a. kan se det i ”Station 2”. Loven er lige for alle – og det samme er risikoen for alvorlige ulykker!

AktiveBilister ønsker alle et godt forår!

Allan Nelsson

Tilmelding til e-mail nyhedsbrev kan ske her.