Juni 2004      -   Nyhedsbrev fra AktiveBilister...

Dette nyhedsbrev er udsendt på e-mail til registrerede modtagere. Såfremt du har registreret dig - og ikke modtaget mailen, så er forklaringen sikkert at den registrerede adresse er forkert (vi får faktisk nogle mail retur af den grund). Hvis det er tilfældet hos dig, bedes du registrere dig igen.


Juni 2004

Kære Aktive Bilister,

Velkommen til det seneste nyhedsbrev fra AktiveBilister. Her er nogle kommentarer til bilisternes hverdag:

130 km/t – men primært til jyderne… 

Motorvejene omkring København – og på store dele af Sjælland er nu plastret til med 110 km fartbegrænsningsskilte. Og det ser jo ikke specielt kønt ud. Faktisk skal man helt ned syd for Køge førend man må køre 130 km/t. Det er interessant, at der på en fin 3-sporet motorvej som Køge Bugt motorvejen kun må køres 110 km/t – og når vejen så indsnævres til en 2-sporet vej – et stykke syd eller vest for Køge – så må man altså køre 130 km/t. Det er jo ikke særligt logisk – og der er således formentlig heller ingen rigtigt gode saglige forklaringer på fænomenet. På hele vejen fra København til Holbæk og Helsingør gælder det samme: 110 km/t.

 Vejdirektoratet har åbenbart vurderet at disse vejstrækninger er farligere end andre. Mest på grund af den store trafiktæthed omkring byerne. Må vi have lov til at gøre opmærksom på, at det på de fleste motorveje kun gælder 3 timer om dagen i hver retning. Når man kan have tidsbegrænsede overhalingsforbud – kan man vel også have tidsbegrænsede hastighedsgrænser. F.eks. på 110 km/t gældende på hverdage kl. 6-9 på Køge Bugt nordgående – og kl. 15-18 sydgående. Resten af tiden – og både aften og nat er der jo ingen væsentlig trafik. Men når alle holder stille i kø eller kører kofanger ved kofanger – regulerer det jo alligevel sig selv. Samtidigt angives det at ulykkesfrekvensen er høj omkring byerne. Må vi også her have lov til at gøre opmærksom på, at langt de fleste uheld sker ved kø-kørsel med lav fart – og har altså intet at gøre med for høje generelle hastighedsgrænser.

Reelt set kunne man nemlig udmærket køre 130 km/t på de fleste motorveje – dog selvfølgelig med lokale begrænsninger ved sammenfletninger og ved kørsel igennem tætte boligområder – som tilfældet er f.eks. i Tyskland.

 Oprindelig var hensigten med den nye 130 km regel da også, at man ville ”lovliggøre” den hastighed de fleste alligevel kører med – mod samtidig at skærpe straffen for endnu højere hastigheder. Opstramningen og de nye mere effektive hastighedskontroller på motorvejene betyder i stedet, at man i hovedstadsområdet og omkring de større byer fremover risikerer at få en bøde for blot at køre med den hastighed som man hele tiden har kørt med – og som der hidtil har været set lidt igennem fingrende med.

 Om igen! AktiveBilister giver følgende karakter for den kunstneriske udførelse: 3,5 BUKSTI!


Højere fart gav lavere fart

 Det ser ud til at de nye fartgrænser har fået bilisterne til at overholde fartgrænserne i større omfang end tidligere. Og det må givetvis få kritikerne af de nye hastighedsgrænser til at æde skræk-scenarierne og truslerne om død og lemlæstelse i sig igen. Margrethe Auken – som nu heldigvis bliver gemt væk i Bruxelles – gav udtryk for, at nye regler om 130 km/t var det samme som at ”tillade folk at myrde hinanden”.

 Det ser heldigvis ikke ud til at være gået sådan. Undertegnede der selv kører 160 km dagligt på vore motorveje kan konstatere, at der køres langt pænere end før og at færre kører for stærkt. Mange kører fortsat ”kun” 110 km/t – også hvor 130 km/t er tilladt. Altså ingen grund til panik. Måske kan man overføre de samme erfaringer til vore motortrafik- og landeveje?

Farten skal op på motortrafikvejene

 Når vi nu alligevel har proppen af flasken, så var det vel snart på tide at få ændret hastighedsgrænserne fra de politisk bestemte standardgrænser – til grænser vurderet efter de reelle trafikforhold og vejenes beskaffenhed. Således bør hastighedsgrænserne hæves på dobbeltsporede motortrafikveje med midterrabat fra de eksisterende 80 km/t – som er en ”dræbende” og søvndyssende hastighed – til 110 km/t. Det gælder f.eks. på Skovvejen fra Holbæk til Jyderup som er en glimrende og ret trafiksikker vej. Hvor er logikken i, at man kun må køre 80 km/t her – ligesom på de meget smalle og snoede enkeltsporede landeveje?

 Differentierede hastighedsgrænser står på bilisternes ønskeseddel. Også på vore almindelige landeveje.

Farten dræber - farten dræber

”Farten dræber – farten dræber” råbes det konstant fra både øst og vest – og mest fra de som ikke selv kører bil. Hvorfor sætter vi så ikke bare farten ned til 30 km/t  på motorvejene?

Hvis man et øjeblik må ha’ lov til at være lidt kynisk – så må man ét eller andet sted acceptere, at trafik medfører drab. Dermed menes ikke, at man ikke skal forsøge at minimere ulykkerne, for det skal man selvfølgelig – indenfor visse grænser. Men ulykker er altså uundgåelige. Der er p.t. hen ved 500 trafikdrab om året i Danmark – heldigvis med faldende tendens.

 I Danmark er der også over 700 selvmord om året, men det interesser åbenbart ingen. Ingen tilbud om psykologhjælp til mennesker i akut nød – de må klare sig selv. Der er omkring 60.000 arbejdsulykker og arbejdsbetingede skader om året – heraf 68 årlige dødsfald i gennemsnit. Hvorfor gør man ikke noget mere ved de problemer? Og hvad med alle dødsfaldene forårsaget af rygning og overvægt? Men farten – den dræber og skal ned!

 Ofte er der et mærkværdigt sammenfald af personer og ”organisationer” som propaganderer for lavere hastigheder, ”bilerne ud af byerne” og ”Danmark tilbage til stenalderen”, der på samme tid går ind for fri hash – og måske det der er værre. Og som på sigt ofte fører til langt alvorligere misbrug, død, lemlæstelse og socialt armod. Og det er sådan set helt i orden – men farten skal ned. Den dræber. Moral er som bekendt godt – og dobbelt moral er således dobbelt så godt.

 Politiske forslag om ændringer af registreringsafgifterne

 Politikerne lufter igen diverse forslag til en ”omlægning” registreringsafgifterne – bestemt af bilernes brændstofforbrug. Det kan imidlertid nemt komme til at medføre en ”social slagside” idet dyre lette luksusbiler muligvis bliver billigere – medens en ganske almindelig familiebil – vil blive endnu dyrere. Og vi har i forvejen nogle af verdens dyreste afgifter.

 Der har vist endnu aldrig været foretaget en omlægning af afgiftsberegninger i Danmark uden at det samlede afgiftstryk blev hævet. Politikerne har overhovedet ingen hæmninger når det gælder bilafgifter. Hvorfor skal mennesker som har meget langt til arbejde eller på anden måde ”tilfældigvis” har behov for en bil – brandbeskattes ud over alle grænser i forhold til andre? Det må efterhånden være gået op for de fleste, at en bil ikke nødvendigvis er luksus. Og en dag går det vel også op for såvel de danske som for EU-politikerne, at den ikke går længere med den syge forskelsbehandling der er som nogenlunde ligeværdige medlemmer af EU. Alle andre lande er gået den modsatte vej og har helt afskaffet eller nedsat registreringsafgifterne. NU MÅ FESTEN SNART VÆRE SLUT.

 Københavns politikere har storhedsvanvid

 Bilerne skal ud af byen. Der er tilsyneladende et sygt flertal for at lukke Københavns indre by totalt for privat bilkørsel. Parkeringspladserne nedlægges – og socialdemokraten Johs. Nymark siger det i det mindste nu ligeud: Nedlæg parkeringspladserne – så forsvinder bilerne. Og København har nedlagt parkeringspladser – mere end 10.000. Oveni dette, udvider København nu også den store pengemaskine. Det skal koste at parkere i en større del af København – og nu også hele døgnet.  

 Men det slutter ikke med det. Der er flere og andre pengemaskiner man kan tage i brug. De storhedsvanvittige politikere sammenligner nu København med London og mener at man kan kopiere Londons betalingssystem og således opkræve betaling for at køre ind i København. Vi har godt nok vidst det hele tiden – men nu er beviset her: De har storhedsvanvid, - udviser totalt mangel på situationsfornemmelse og har fuldstændig mistet jordforbindelsen.

 Når danske politikere taler om kørsels- og parkeringsafgifter i sammenligning med andre lande så ”glemmer” de fuldstændigt, at vi som udgangspunkt giver dobbelt så meget – eller mere i anskaffelse for bilen. Penge der går lige i statskassen.  

 Ærlig talt: Man kan blive noget utryg ved at have sådanne personer til at administrere et samfund.

Priskrigen på brændstof raser stadig

Midt i alle elendighederne om dyrere og dyrere biler - og manglende tiltag fra regeringen mod en afgiftsharmonisering - er det i det mindste glædeligt, at der mange steder stadig kan spares på brændstofpriserne. Det gælder blot om at holde øjnene åbne. Alternativt kan man kigge på www.benzinpriser.dk der drives af FDM - bilisternes gode rejsebureau.

AktiveBilister / Allan Nelsson

Tilmelding til e-mail nyhedsbrev kan ske her.