Velkommen til dette Oktober-nyhedsbrev fra AktiveBilister...

Dette nyhedsbrev er udsendt på e-mail til registrerede modtagere. Såfremt du har registreret dig - og ikke modtaget mailen, så er forklaringen sikkert at den registrerede adresse er forkert (vi får faktisk nogle mail retur af den grund). Hvis det er tilfældet hos dig, bedes du registrere dig igen.


FDM vågner endelig op!

FDM vil nu "kontrollere kontrollanterne". Man opfordrer nemlig bilister der får en foto-hilsen fra politiet, til at sende en kopi til FDM. Derefter vil man over en periode sammenholde ulykkesstederne med kontrolstederne for at se om man foto-kontrollerer på de åbenbart trafikfarlige steder, som f.eks. ved skoler og i boligområder.

Såfremt kontrollen foregår på brede veje og gader der "indbyder" til en "sikker" højere hastighed end tilladt - har kontrollen nemlig karakter af "penge-maskine".

Det er tilfældigvis også AktiveBilister's holdning - og vi kan derfor absolut bifalde FDM's initiativ. Udmærket FDM!

Skal vi ikke også snart have gjort noget ved bil- og brændstofafgiftspolitikken? Hvorfor skal Danmark være blandt de absolut allerdyreste i Europa med dieselolie? Og var det nu ikke sådan for ikke ret længe siden, at "Danmark skulle følge de tyske benzinpriser"? Vi kan henlede opmærksomheden på, at benzinen nu er billigere i Tyskland end i Danmark og at vi også generelt ligger i den tunge ende af Europaskalaen.

 

Roadpricing i København (til at begynde med)

Det ser ud til at Socialdemokraterne i København springer fra den ene hest til den anden. Nu vil man igen have roadpricing - altså at bilisterne udover "verdens dyreste afgifter" skal til at betale for at køre på de veje som vi i forvejen har betalt og betalt og betalt…

Men kan politikerne løse mange års trafikproblemer? Næ'e.  Hvad så med parkeringsproblemerne? Næ, heller ikke. Bedre offentlig transport da? Nej.

Det mest konstruktive de kan finde på - i visse partier - er åbenbart at "lægge bilismen for had". Derved kan man nemlig måske kapre nogle få stemmer til næste valg. Endvidere er det jo en glimrende "undskyldning" for at indføre roadpricing og legalisere de konstant stigende afgifter. Samtidigt negligerer - eller nedprioriterer - man gade- og vejvedligeholdelsen, der er under al kritik. Oveni blokerer man lystigt bydelene for gennemkørende trafik med stigende miljøbelastning og kaos til følge. Og så kan man ikke forstå at bybussernes gennemsnitshastighed er så lav som den er. Det kan vi andre godt forstå.

 

Bæredygtighed og parkering i Københavns brokvarterer

Arkitekt Tony Andersen fra Vesterbro i København går ifølge Københavns Radio imod etablering af underjordiske parkeringshuse i Københavns brokvarterer. Der sker iflg. Tony Andersen fordi kun 84% af P-pladserne anvendes af beboerne - og han mener derfor ikke at gadeparkeringen er udnyttet godt nok. Etablering af P-huse vil nemlig være et negativt anslag mod "bæredygtigheden".

Her er imidlertid nogle facts: Københavns kommune har konsekvent nedlagt et meget stort antal P-pladser på kommunens gader, veje og torve indenfor det seneste par år (fra '90 til 2000 er der nedlagt 8726 P-pladser i kommunen). Dertil kommer at bilparken er vokset betydeligt med 24.000 biler indenfor de sidste 5 år - og der er nu ikke flere parkeringspladser i brokvartererne. At "kun" 84 % af pladserne er udnyttet af beboerne kan de (vi) jo ikke rigtigt bruge til noget - når der ikke er nogen plads overhovedet i rimelig nærhed af hvor man bor. Det hjælper jo ikke meget at man måske kan finde en P-plads på det ydre Vesterbro når man bor på det indre.

Hele gader, torve og andre pladser er i de seneste par år sløjfet for parkeringsmuligheder. Ændringer i reglerne for parkering har ligeledes kostet pladser. Der er etableret "chikaner" i mange gader som også koster P-pladser. I større gader er der etableret ekstremt brede fortove og meget brede cykelstier i begge vejsider, således at både bil- og bustrafikken næsten har mindre plads end fodgængere og cyklister. I forbindelse med byfornyelsesprojekter - forvises biler der tidligere havde P-mulighed i gårde nu til gadeparkering på steder hvor der i forvejen er fyldt helt op.

Det er jo helt galt - og det bliver værre og værre så man fortsat direkte arbejder hen imod en massiv nedlæggelse af P-pladser i kommunen.

Og hvor tror Tony Andersen at "bæredygtigheden" er henne - når man skal køre gade op og gade ned i et kvarters tid for at finde en parkeringsplads i nærheden når man kommer hjem? Stå lige af cyklen og prøv regnestykket igen!

Men ellers er det da rigtigt, at hvis man erstattede modviljen mod bilisme med lidt konstruktivitet, kreativitet og sund realisme - kunne man sikkert godt etablere nogle flere P-pladser - også i gadeplan - samtidig med at man kunne forbedre sikkerheden for de svage trafikanter - hvis man altså vil!

 Tilmelding til e-mail nyhedsbrev kan ske her.

Med venlig hilsen
AktiveBilister.dk
Allan Nelsson