18. Juli 2005

Den kollektive trafik i Hovedstaden
 fungerer ad H(UR) til...

Én af vore trofaste debattører - er dødtræt af HUR, deres dårlige undskyldninger og den elendige service. Læs Christinas beretning her...


28/29. februar

Igen knas med busserne i København

Så er den igen gal. Tirsdag og onsdag stod 19 buslinier stille og skabte både kaos og forvirring blandt frysende og ventende morgenpassagerer ved stoppestederne i København. Vi skal ikke tage stilling til rimeligheden i at chaufførerne holder "fagligt møde" - men det er selskabets ansvar at kunderne betjenes! Man ved (desværre) aldrig med sikkerhed om bussen kommer om morgenen. Godt at der dog findes biler!

- også knas i biltilsynet...

Det kniber også med biltilsynet i øjeblikket. Mange har taget en fridag og møder op til aftalt tid for bilsyn - men må slukørede vende hjem med uforrettet sag. Også her strejkes der.

"Fin" service for vore penge - tak for det!

1. marts

Og så var den gal med busserne i Hillerød...

Københavnerbusserne kører nu igen. Til gengæld stod 20 buslinier i Hillerød-området stille grundet "faglige møder". 


9. oktober 2000

Ja - så er den gal igen! 27 HT-buslinier var i dag ude af drift grundet "faglige møder".

Det er HT's ansvar at busserne kører - men det evner man altså ikke at styre. Man ved aldrig hvornår man kan komme på arbejde med HT. Det er alt for tyndt - og for dårligt at et så "simpelt" problem ikke kan løses. 


4. oktober 2000

Igen arbejdsnedlæggelser i HT - og heller ingen Taxa!

I dag har HT's kunder igen været ramt af arbejdsnedlæggelser. 15 buslinier kørte ikke i daggrundet "faglige møder". Uheldigvis kunne man heller ikke ringe efter en Taxa. Taxa-vognmændene har nemlig indledt en protestaktion . Det medfører bl.a. at bestillingskontorerne boykotter alle telefon-bestillinger i protest mod Storkøbenhavns taxinævns beslutninger.

Forhåbentlig har alle de ramte medborgere selv en bil! Det er altså lidt svært at have tillid til den offentlige trafik. Man ved aldrig om busserne kører!

5. oktober

Stadig ingen busser. De 15 buslinier fra Combus er stadig ramt af nedlæggelser. Tag bilen - hvis du er så heldig at have en! Ellers ring efter en taxi. Det skulle være muligt igen.

(Mere om busstrejker nederst på siden)  


Prøv en Københavner-bus!

Sæt din tålmodighed og balanceevne på en hård prøve. Tag en tur med københavner-bus i myldretiden - hvis der altså er plads..!

På en helt almindelig grå, kold og våd februar-morgen ved  7- 8 tiden skulle en ung pligtopfyldende mand på arbejde - og helst møde til tiden. Han stod på  Vesterbros Torv og ventede på linie 6 for at komme til Østerbro. Efter nogen tids venten kom  bussen endelig. Den var dog overfyldt - og kørte blot forbi uden at medtage yderligere passagerer. 

Efter endnu nogen tids venten dukkede den næste linie 6 op. Endelig. Der var dog kun plads til tre passagerer yderligere i denne bus, og den unge mand måtte - sammen med flere andre passagerer - igen vente.

Alle gode gange tre.  Endelig lykkedes det at komme med den tredje bus 6. Der var dog så mange passagerer i bussen, at man måtte stå som sild i en tønde igennem hele byen. Men han kom dog på arbejde - mere end en halv time for sent!

Mon ikke at eksempler som dette er stærkt medvirkende til at de fleste mennesker benytter personlig befordring hvor det er muligt?

- Og at HT kun har 12% af rejserne i HT-området?
Denne morgen var heldigere - vejret var godt og alle passagererne kom med.

AN


Er du enlig mor - med 2 børn og en klapvogn?

Så prøv en bus linie 16 i myldretiden. Det bliver garanteret en uforglemmelig oplevelse - hvis du overhovedet nogensinde når at komme med!  


28. juni 2000

Atter busstrejker!

Igen er der strejker og 16 HT-buslinier kører ikke i flere dage. Det er en af de meget gode grunde til, at HT's passagerantal ikke lever op til egne forventninger og at flere og flere benytter privat befordring.

Hvis man er afhængig af HT's transport, ved man aldrig om man kan komme på arbejde, til hospitalsbehandling eller hvad det nu ellers kan være. Det er efterhånden rimeligt normalt på trafikradioen om morgenen at kunne høre om aflysninger, forsinkelser og arbejdsnedlæggelser. Faktisk er det så usædvanligt at alle busser kører uden væsentlige forsinkelser at man nævner det i trafikradioen om morgenen når det er tilfældet.


5. juli 2000

Igen busstrejker!

En del af HT's busruter - specielt omkring Hillerød - har i et par dage været uden busbetjening - grundet "faglige møder". Ingen kritik herfra af chaufførerne, da vi ikke tager stilling til faglig ret og rimelighed. Derimod kraftig kritik af HT, der som koncessioneret selskab - saft-suse-mig har en forpligtigelse til at sørge for at der er busser på gaden.

Godt man selv har bil! 


Juli 2000

Ny RIBUS konflikt i Esbjerg

Igen er der arbejdsnedlæggelser hos RIBUS i Esbjerg. Om konflikten er rimelig eller ej - tager hverken vi eller passagererne stilling til. Men vi tager stilling til at busserne igen ikke kører - og det er ikke rimeligt.

RIBUS har som alle andre koncessionerede selskaber en forpligtigelse til at sørge for driften. Der er faktisk mange mennesker der er afhængige heraf.

Hvorfor mon det er så svært at få bilisterne over i de offentlige transportmidler?


 HT oplyser følgende trafiktal:

Ca. 60 procent af rejserne i HT-området er i bil. Busser og tog har tilsammen 20 procent medens resten (20 procent) cykler eller går.

Interessant....!

Man kan altså konstatere at privatbilismen er den største - og dermed også den vigtigste bidragyder til løsningen af den daglige persontransport i HT-området. Samtidig er det den trafikform der er dyrest for befolkningen - og som alligevel jagtes nådesløst af visse politikere og andre personer med tilknytning  til såkaldte miljøorganisationer.

Man kan kun gætte på formålet med hetzen. Disse personer fremfører den ene gang efter den anden, at privatbilismen skal straffes endnu hårdere, angiveligt med det formål at tvinge dem over i offentlig transport.

Hvor er så den offentlige transport?

Man har i årevis talt om at den offentlige transport skal forbedres. Og hvad sker der? Ikke et dyt!  Jo'e - for resten - vi får en Metro, der på en stor del af strækningen på Amager skal køre i de tyndest befolkede områder. Så det skal "Amagerkanerne" sikkert nok få megen glæde af.

Samtidig fyres der 500 buschauffører og der nedlægges 140 - 150 busser. Det er det man i politikersprog kalder "forbedring af den offentlige transport".

Tillykke til os alle - for den fremragende og utroligt fremsynede trafikpolitik der her demonstreres.

- Og så lige spørgsmålet til de kloge:

Hvor mange busser mon der skal bruges hvis blot halvdelen bilisterne valgte at køre med bus?


  Det er jo lidt svært at have dem her med i bussen!


Forkert trafikprioritering i København?

Hvis man nu skulle provokere lidt - og vende tingene lidt på hovedet, kunne man med god ret spørge om trafikprioriteringen gribes rigtigt og retfærdigt an i København. 

Ifølge HT's egne tal for fordelingen af trafikken i København besørger det offentlige trafiksystem (HT og DSB) nemlig kun 20 % af persontransporten i Københavnsområdet (heraf alene 12% af  HT) . 

Læg nu godt mærke til, at kun 12 % af persontransporten i HT-området foretages af HT medens 60 % udgøres af biler og 20 procent af cykler og på gåben. Altså er den langt overvejende andel af trafikken "privat befordring".

Der ofres store summer på etablering af busbaner og særlige lysreguleringer til HT's busser - alt på bekostning af den øvrige private trafik - der således får betydelig mindre plads, smallere gader,  langsommere og tættere trafik, færre P-pladser, - og i øvrigt en forøget luftforurening som en naturlig følge heraf.

Er denne prioritering rimelig? 80 procent af befordringen er privat. Hvorfor så ikke erkende at verden er sådan indrettet - og prioritere efter de faktiske forhold?

Altså: Meget mere plads til biler, cyklister og fodgængere - så de kan komme nemt og hurtigt frem - og så vi kan få reduceret luftforureningen.

- Og busserne? Ja - de transporterer jo kun 12 procent - så de må bare bag i køen!

AN


13. Juli 2000

Dyrere at køre i HT-bus 

Det forlyder nu at der kan ventes nye prisstigninger for bustransport i HT-området. Årsagen skulle angiveligt være forhøjede omkostninger hos selskaberne der varetager kørslen. De øgede omkostninger ventes dækket ind - dels af takststigninger og dels af højere offentlige tilskud fra amt og kommuner.

(Der skulle vel aldrig være en sammenhæng mellem de nye P-skatteopkrævninger i København og de øgede offentlige tilskud til HT?) 


Ud og stå - med DSB

Tre unge mennesker fra København skulle tilbringe en dag i Odense. De valgte af behagelighedsgrunde at tage toget. Dejlig tur, god udsigt fra Storebæltsbroen og så kunne man jo tage sig en lille én når man ikke var i bil.

Første overraskelse: Det var kanon-dyrt!  Anden overraskelse: Toget hjem var betydeligt forsinket!
Tredje overraskelse: Ingen siddepladser. De kunne stå op hele vejen fra Odense til København. Toget var nemlig stop-fyldt. Nærmest kaos.

- Og hvad lærte de så af den tur? Næste gang tager de bilen!

Det forlyder i øvrigt, at det heller ikke er usædvanligt at man skal stå op over Øresundsbroen mellem København og Malmø.