Senest opdateret: 30. november 2001


 

AktiveBilister var aktiv deltager på
Næstved MotorShow 2001


Mange kom forbi og fik en god bilistsnak. Vi kunne også konstatere, at de fleste besøgende var meget enige i vore synspunkter og vi håber nu at mange også melder sig ind i vor forening så vi kan få trukket trafikdebatterne den rigtige vej.

 
Klik her og se et par billeder  


7. Februar2000

"Nedlægning af Vejdirektoratet"

Det forslår faktisk Thomas Kragh fra et nyt "Rådet for bæredygtig trafik"! Dette "råd" er såmænd blot NOAH i en ny forklædning. 

Det har vi hos AktiveBilister ingen kommentarer til. Eller rettere: Vi "gider" ikke engang at kommentere det. Det er simpelthen en komplet stupid udtalelse.

Af én eller anden mærkværdig grund, så mangler alle de såkaldte "råd" fuldstændig jordforbindelse. De lever i en ideologisk drømmeverden. Det gælder f.eks. "Transportrådet", "Det økologiske råd" og nu også "Rådet for bæredygtig trafik", der alle udspringer fra den samme ideologiske skole.

Man skal åbenbart være et "råd" for at få masser af taletid i radio/tv - der gerne stiller mikrofonerne op til deres - i realiteten samfundsfjendske - propaganda.

AktiveBilister overvejer nu at nedsætte et "Rådet for en saglig trafikpolitik" og "Rådet for afskaffelse af useriøse ideologiske trafikråd". 


30. januar2000

Splittergale Socialdemokrater i København:

ROADPRICING NU!

Overborgmester Kramer Mikkelsen slår nu til. Der indføres "forsøg" med roadpricing i københavnsområdet. Det ene øjeblik skal det medvirke til "regulering" af trafikken - og få sekunder senere "skal man anvende indtægterne til udbygning af den kollektive trafik". 

Socialdemokraterne har åbenbart overhovedet ingen hæmninger når det gælder nye automobilskatter. Det husker vi også både til kommune- og folketingsvalget!

Bilisterne skal efterhånden betale for alt i dette samfund - også den den kollektive trafik. Det vil vi ikke længere være med til og AktiveBilister skal nok finde på aktive metoder til både at undergrave systemet - og de ansvarlige politikere!

Læs mere


17. januar

Bilsalget er faldet 21 procent

"Bilsalget tordner nedad". Det skriver Ritzau og Internetavisen Jyllands-Posten.

Sidste år blev der solgt 21 procent færre personbiler end året før. 113.343 personbiler blev nyregistreret i år 2000, hvilket er et fald på ca. 31.000 biler i forhold til året før.

Ifølge Danmarks Statistik skyldes nedgangen i bilsalget, at de private bilister er tilbageholdende med at investere i nye biler. Erhvervslivet køber stadig personbiler (det er de jo nødt til), idet salget hertil kun faldt med 3 procent, medens de private indkøb af biler faldt med 29 procent. Salget af varebilerne er kun faldet med én procent - til 31.345 fra 1999 til år 2000.


17. januar            Igen dyrere Benzin

Desværre stiger benzinen nu igen - efter mindre prisfald gennem et stykke tid. Det forudses dog, at væksten i USA bremser op med præsidentskiftet. Dermed kan man jo håbe på et dollarfald - og dermed falder også benzinpriserne. Hvis altså ikke regeringen hæver afgifterne tilsvarende. Det er der dog ikke meget der tyder på lige nu - vi er jo på vej ind i et valgår! Men bare vent til det er overstået - hvis den nuværende regering altså fortsætter..!


17. januar

Lavere brotakster vedtaget i Folketinget

Ikke overraskende er SF selvfølgelig imod og KRF er kritiske til takstnedsættelsen. Læs mere her


11. januar

Spørgsmål og svar...

AktiveBilister modtager en del kommentarer fra vore besøgende - og mange tak for det! Her er dog en sjov én fra "Kristian" - hvor vi sporer en lidt slet skjult sarkasme. Derfor bringer vi undtagelsesvis kommentar og vort svar:

Hej Aktive Bilister
Jeg har først i dag set jeres hjemmeside. Ingen af mine bilinteresserede venner kender jer nemlig.
I skriver, at i kan gøre noget for bilisterne, som ingen andre kan. Det er jo pragtfuldt.
Er det også jer, der har anlagt sag mod Københavns Kommune, for at få ophævet den nye 2-timers parkeringsordning i brokvartererne og på dele af Amager? Hvis det er, så er det rigtig godt gået!
Og hvis det også er jer, der har fået sat bilernes elendige rustbeskyttelse på dagsordnen, vil jeg overveje at melde mig ind.

- Og AktiveBilister's svar til Kristian:

Hej Kristian,
Og tak for din mail. At du ikke har set vor hjemmeside før nu og at dine bilinteresserede venner heller ikke kender os, er faktisk ikke så mærkeligt. Men det kommer de til. Vi har nemlig endnu ikke gjort nogen reklame for os selv, men det kommer vi også til - stol på det!

Du har måske nok taget lidt fejl når du har læst at vi "kan gøre noget for bilisterne, som ingen andre kan". Det har vi faktisk ikke sagt. Man vi agter at gøre noget som ingen andre - indtil nu - har interesseret sig for. Heller ikke FDM - som jeg er ret sikker på at du og dine bilinteresserede venner er medlem af. Det er jo et udmærket rejsebureau og de har et pænt medlemsblad. Med hensyn til "sagen mod Københavns Kommune", så ved du jo sikkert godt at det er FDM. Men du ved sikkert ikke, at det først er efter al for lang tids tøven og efter mange kraftige "provokationer" af bl.a. www.lorteby.dk, AktiveBilister's og mange andres omtaler af sagen. Og med det antal medlemmer, den potentielle indflydelse, de mange år på bagen og de mange penge som FDM råder over - burde den forhadte parkeringsordning i København aldrig nogen sinde have været indført! 

Og hvis vi lige skal tage den med rustbeskyttelsen, så er det jo en svensk undersøgelse der refereres af FDM - og ikke en undersøgelse som FDM har foretaget. Og du ved sikkert udmærket, at FDM ikke påtager sig en "sag" uden at de er nærmest 150% sikre på ikke at få næsen i klemme.

Du er selvfølgelig altid velkommen til at overveje at melde dig ind i AktiveBilister - også selvom du er medlem af FDM - når det altså på et tidspunkt bliver muligt.

Og så kan det jo godt være at AktiveBilister til sin tid vil bringe både svenske - og andre rustundersøgelser. Det er dog ikke det vi har tænkt os at bruge medlemmernes penge til - det gør FDM jo på udmærket vis. Vi vil i stedet bruge penge og indflydelse til at sætte politikerne "stolen for døren", til at få harmoniseret skatter og afgifter på bilkørsel og til at få standset den nærmest sygelige hetz mod bilismen. Det gør FDM nemlig ikke. Og på den måde kan vi jo dele opgaverne.   

Med venlig hilsen
AktiveBilister


18. december

Ny ordning skal reducere vildfarne bilister på Øresundsbroen

Læs mere her


8. december

 Handlingsplan for bedre miljø og trafiksikkerhed på statsvejnettet

Trafikministeriet har udsendt en pressemeddelelse med bl.a. følgende ordlyd: "I løbet af de næste fire år vil 700 boliger blive skånet for trafikstøj og 25 alvorlige personskader pr. år som følge af trafikulykker vil blive forhindret på de 1.600 km statsveje. Det fremgår af Vejdirektoratets rapport : "Miljø og trafiksikkerhed - Handlingsplan for statsvejnettet", som udsendes i dag".

"Planen indeholder et omfattende program for en bedre trafiksikkerhed og et bedre miljø. Over de næste fire år forventes 240 mio. kr. brugt til disse initiativer."

"Foruden ulykker, støj og luftforurening omfatter planen indsatser, som forbedrer dyr og menneskers mulighed for at krydse de stærkt trafikerede veje. Det giver bedre adgang til de rekreative værdier i vejens nærhed, f.eks. ved stipassager over eller under motorveje, ligesom det sikrer vigtige spredningsveje for dyre- og planteliv i det åbne land."

AktiveBilister: Ja - det er vel bedre end ingenting, men der er vel grænser for hvor langt man kan nå med "sølle" 240 mio. over fire år. Bilafgifterne indbringer i samme periode over 160 mia. (og det er såmænd 667 gange mere end der regnes brugt til dette projekt). Hvis det kan redde 25 mennesker fra alvorlige skader, var det så ikke en idé at bruge nogen flere af bil-milliarderne til at redde nogen flere mennesker - og også gerne dyr?


5. december 2000

Både ros og ris til trafikministeren…
(den nu forhenværende!
)

(Forhenværende) trafikminister Jakob Buksti (S) har fremlagt en plan for udbygning af statsvejnettet i Danmark frem til år 2015. Planen er specifikt udarbejdet og prioriteret med estimerede priser for hver en del af planen.

Læs mere


24. november 2000

Roadpricing rykker tættere på

Regeringen har sat det såkaldte "Transportrådet" på opgaven.

Transportrådet - denne underlige venstreorienterede og ensporede organisation, udfører "det beskidte arbejde" for regeringen. 

Læs mere


20. november

Luftforureningen meget bedre end sit rygte

Læs mere her


15. november

Socialdemokratiet siger ét - og mener det stik  modsatte...

Pinlig afsløring af partiets hemmelige planer for P-kældre i København. En sag der skulle have været hemmelig til efter kommunevalget i november 2001. Læs mere! 


13. november

Forureningsproblemerne er løst om 10 år!

Københavns radios trafikpanel har afsluttet deres arbejde med nogle ikke uinteressante konklusioner. En af dem var, at roadpricing og nye afgifter ikke løser problemerne. En anden var, at forureningsproblemerne er løst om 10 år - og derfor ikke var interessante at diskutere. Læs mere 


SF - dyrenes parti - har ikke megen respekt for mennesker der har brug for en bil.

SF har som led i finansloven gjort sig til talsmand for rådyrenes, harernes og pindsvinenes fortsatte overlevelse. Bilisternes overlevelse bekymrer overhovedet ikke SF. Læs mere...


3. november
        
Nye røde bilskatter på vej:

Regeringen pusler med et rødt forlig om indførsel af roadpricing.

AktiveBilister siger: Det vil vi ikke finde os i. Det kan i godt tage af bordet - ellers kunne det jo godt være at vi fik nogle rigtigt gode ideer...

Vi kan i øvrigt hilse fra flere socialdemokratiske vælgere og sige - at det er de ikke mere!


26/10 

Transportrådet - denne underlige venstreorienterede organisation - blander sig igen i politik. 

Man arbejder åbenbart politisk for at få fjernet befordringsfradraget og igen er man primært ude med riven efter den del af befolkningen - herunder bilisterne - der har langt til arbejde. Man fatter åbenbart ikke, at biler er en helt nødvendig del af et dynamisk samfund og at en lang transportvej ligeledes er et nødvendigt onde. Det er man altså nødt til at tage udgangspunkt i. Det er jo desværre ikke os alle der bor i gå/cykelafstand fra jobbet.

I øvrigt er der altså ingen ledige boliger i København til alle de som arbejder der. Luk dog øjnene op - og se på den virkelige verden omkring jer! Transportrådet forsøger at standse jordens rotation.   

AktiveBilister siger: Nedlæg dette underlige venstreorienterede såkaldte "råd". Medlemmerne kan passende melde sig ind hos NOAH - hvis de ikke er der i forvejen! 


  22/10

 DStandser Bare
Så er den igen gal med den offentlige trafik

I dag søndag - på efterårsferiens store hjemrejsedag -  var der arbejdsnedlæggelser hos DSB. Det betød aflysninger en del tog bl.a. fra København til Jylland, Hamborg og ikke mindst tog mellem København H og Kastrup lufthavn. Det skabte naturligvis problemer for mange af de rejsende der kører offentligt i blind tillid til DSB's "tog til tiden".

Om man nu kan lide det eller ej... Bilerne er nu gode at have!

I øvrigt er der masser af daglige aflysninger og forsinkelser - lyt til morgenradioen!  


15. december


FLERE FARTFÆLDER OVER HELE LANDET

RENE PENGEMASKINER!


Ifølge Radioavisen og Vejdirektoratet skal der nu opsættes automatiske fartfælder over hele landet i løbet af de næste tre år. Radioavisen oplyste her til morgen at hver tredje bilist kunne regne med at få en fartbøde indenfor det næste år. Læs mere...


8. december 2000

Halvering af arbejdstiden kan redde menneskeliv

Nu vil politikerne nedsætte den generelle hastighed i byerne fra 50 til 40 km/t med den begrundelse, at ulykketallene skulle falde med nogle få procent.

Læs mere...


26. november

Enhedslisten tilsyneladende hamrende ligeglade med miljøet

- når blot man kan genere biltrafikken mest muligt - er det ligegyldigt med miljøet mener Mikkel Warming (Enhedslisten). Læs mere...


Jens Johansen (SF) - medlem af bygge- og teknikudvalget i København:

Siden den forhadte P-ordnings indførelse i København "har mange københavnere selv fået bil - derfor er vi nødt til at afskaffe P-ordningen".

Eller på godt dansk: Vi (SF) har virkeligt kvajet os med den P-ordning. Det var utroligt dumt - og derfor må vi omgående afskaffe den igen (det er i hvert fald det der er meningen).

Jens Johansen fortsætter med udbredelsen af SF's  tvangstanker: "Så må vi begrænse trafikken i København på en anden måde, f.eks. ved en afskaffelse af befordringsfradraget og samtidig indførelse af roadpricing".

Eller på godt dansk: Vi skal fand'me nok få ram på de rige bilister med nogle federe afgifter - så vi får nogle flere penge i kommunekassen - når vi nu ikke kan få dem fra P-afgifter og P-bøder.

Sygt - og bare for meget!


Sindssyge P-regler i København
klik og læs her


22. august 2000

Det såkaldte Økologiske råd forslår nye dieselafgifter trods betydeligt renere "dieselluft".


30. august 2000

Igen i dag nye udfald mod bilismen.

"Eksplosion i vejtrafikken" siger Cowi i en bestil rapport!

6/9 seneste: "Det er ikke rigtigt" siger Vejdirektoratet. 

Igen i dag er der nye politiske udfald mod bilismen. Det er tredje dag i træk - og det begynder at lugte af bestilt arbejde. Det skulle vel ikke have noget med offentliggørelsen af Finansloven at gøre?? 

En bestilt rapport fra Cowi  udmunder i en skræmmekampagne der taler om, at trafikken på vejene på det nærmeste "vil eksplodere i de kommende år - langt mere end Vejdirektoratet hidtil har regnet med". Angiveligt fordi flere og flere unge skulle køre i bil. 

Men påstanden er ikke rigtig - siger Vejdirektoratet! 

Læs mere...


6. August 2000

Socialdemokratiet foreslår nye dyre vejafgifter...

Nye skatteforhøjelser til bilisterne - og mere skat på arbejde.  Læs mere.,..


17. august 2000

SF følger trop. Kræver nye røde bilskatter..!

SF fremsætter nu krav til nye bilafgifter. Mere skat på arbejde - for de fleste. Det gøres med baggrund i "den stærkt stigende forurening". Hvor i alverden har SF det fra? Det er jo pure opspind. Læs mere


Politikerne har fået...

Satellitter på hjernen!

 Klik og læs mere her


Opfordring til virksomhederne i København:
 Flyt udenfor Københavns kommune hvor jeres medarbejdere - og jeres kunder - frit kan parkere!


Bilfri byer - er døde byer!

Storcentrene udenfor København lever godt - for kunderne strømmer til.  Hvordan går det så med f.eks. stormagasinerne i det indre København?

Sagt på godt dansk: Det går ad helvede til!! Både Magasin og Illum har været gennem vanskelige tider - og det ser ikke ud til at blive bedre. Det gode gamle hæderkronede Daells Varehus er lukket - efter mange års konstant nedgang og underskud - trods flere ombygninger, moderniseringer og "kunstigt åndedræt". Det lykkedes desværre ikke.

Og hvad er mon en rimelig forklaring på disse fænomener? I København - hvor der både bor og arbejder en del mennesker - kan stormagasinerne ikke rende rundt. Udenfor København går det strygende - også med Københavnere som kunder. 

Sandsynlig forklaring (for ikke-politikere): Udenfor København kan man nemlig parkere - det kan man ikke i København. Det behøver man næppe være trafikforsker for at finde ud af.


Sverige har for længst afskaffet bilafgifterne.

Ikke mere trafik af den grund.  Læs mere her...


Nyt eksempel på..

Syg københavnsk trafikpolitik

I København taler man konstant om at bilerne skal ud af byen - og at  man vil "tvinge" pendlerne til at benytte offentlig transport. Det skal ske bl.a. ved at forbedre den offentlige transport - og hvad gør man så i praksis?

Selvfølgelig det stik modsatte! 

Man har nemlig besluttet, at når Metroen er delvis færdig i år 2002 - så skal der fyres ca. 500 buschauffører i HT (Hovedstadens Trafikselskab) - og således også indskrænkes med 140-150 busser.

Hvorfor udvider man ikke bare Metroen med et par tog mere - og nedlægger busserne helt i København? Så slipper vi samtidig af med den væsentligste dieselforurening!!

AN


14. august 2000

FDM er igen ude på den tynde is - gad vide hvem de egentlig repræsenterer?

FDM er nu i medierne (TV Danmark) med en "advarsel" til bilisterne mod at få udført service i Sverige. Hvem repræsenterer FDM egentlig - bilisterne eller automobilforhandlerne? Læs mere...


4. september 2000

Dagens kloge ekspertudtalelse: 

- Og i dag har man så fundet ud af, at stigningerne i biltrafikken er faldende. En af de såkaldte "eksperter" - trafikforsker Uffe Jacobsen fra Handelshøjskolen er lynhurtig på aftrækkeren med den eneste rigtige forklaring: "Det viser at højere benzinpriser bremser lysten til at køre i bil".

Nu er vi ret mange der ikke har særlig meget "lyst" til at køre i bil. Vi er imidlertid nødt til det for at kunne passe vort arbejde - så vi kan betale nogle skatter og fede afgifter - så vi har råd til at lønne bl.a. eksperterne på Handelshøjskolen.

- Og hvor er så alle de mennesker der har fået bremset lysten til at køre i bil? Det er måske blevet så dyrt at det har bremset lysten til at arbejde - eller bare ikke kan betale sig for dem at arbejde? Er de holdt op - eller hvad? Eller det kan eksperterne måske bare ikke finde ud af? Det får vi - typisk nok - aldrig nogen forklaringer på. Det er sikkert ikke interessant.  

Det kunne vel ikke tænkes, at biltrafikken har nået et foreløbigt mætningspunkt? De fleste af os har jo kun ét job ad gangen - og vi kan jo kun køre i én bil ad gangen! Det er ret logisk (for nogen af os), at selv biltrafikken har en naturlig grænse. Når alle vi - der har brug for det - kører til arbejde, hvem skal så køre i de resterende biler? Der skal jo normalt én person til at køre én bil.


Her er en rigtig ekspertudtalelse fra AktiveBilister
Træerne vokser ikke ind i himlen!


  19. september.  

Auken: "Målet er ikke at kæmpe imod bilerne. I stedet skal man tvinge bilisterne..."

- Og hvad er så forskellen - om vi må spørge?

I forbindelse med åbningen af miljøtrafikugen demonstrerede Lange Svend igen sin humoristiske sans - eller hvad det nu er? "Der skal tænkes nyt og kreativt i den kommende uge" siger ministeren endvidere. Vi tvivler på, at han kan overkomme opgaven. Det vil jo betyde, at man trafikpolitisk skal tænke ligeså meget på en uge - som man har gjort i mange år tilbage! Det er næsten for meget at forlange.

Vi har allerede tænkt for ministeren. Svaret bliver med statsgaranti: Nye afgifter til bilisterne. Det er nemlig den eneste form for kreativitet man kan udfolde. Det rækker desværre ikke længere. 


19. september.

Stengade på Nørrebro i København afspærret for gennemkørsel.

Dermed har Indre Nørrebros Bydelsråd næsten fået deres vilje, idet den sidste mulighed for at gennemkøre området i bil er lukket. Nu skal også denne trafik derfor tvinges ad Jagtvej eller Nørre Søgade, der begge i forvejen er hårdt belastede efter at man gennem de senere år har lukket alle andre gennemkørselsmuligheder i bydelen.

AktiveBilister har hørt et endnu ubekræftet rygte: Man pønser på - med hjælp fra bydelens autonome - at bygge en ringmur af brosten omkring bydelen.

Det lyder som en rigtig god idé - bare den bliver høj nok og hermetisk tæt! 


6. september 2000

Køkørsel øger forureningen kraftigt
- siger Færdselsstyrelsen.

Smallere veje, cykelstier, busbaner, bilfrie pladser og andre "miljøforbedringer" - har i realiteten den modsatte virkning. 

AktiveBilister's konklusion: Vi skal have flere, bedre og bredere veje og mange flere parkeringspladser i byerne. Med andre ord: Mindre køkørsel og mindre luftforurening.

Læs mere herom under "Biler og Miljø".


SF'ere vil rage skattefri cykler til sig!
Læs mere...


FDM
 - en forening for "gamle gråhårede Opel Rekord kørere med blød hat". 

Benzinpriserne er på himmelflugt. Bilafgifterne stiger konstant i miljøets hellige navn. Politikerne har overhovedet ingen hæmninger. Der opfindes den ene syge idé efter den anden i forsøget på at flå bilisterne yderligere. Hvor er FDM? Læs mere...

9/10     27 HT-buslinier holdt stille i dag (igen!). 

9/10   FDM - den gamle gråhårede automobilforening - går nu ind i P-sagen. Lorteby.dk og AktiveBilister.dk har måske hjulpet FDM's beslutning lidt på vej?

5/10    "Vind" en 2-timers parkering!

4/10    Hverken HT-bus eller Taxi i dag!


De vanvittige afgifter på benzin og diesel
skaber protester og demonstrationer over hele Europa.
Læs her om afgifterne


11.september

Tillykke med Operahuset...
- men hvad med trafikken?

Efter at Københavns Borgerrepræsentation gentagne gange har besluttet ikke at ville etablere en havnetunnel fra den nordlige del af København til Amager (Holmen), må placeringen af operahuset siges at være dårligt valgt. En placering i Hørsholm Kommune havde været i bedre overensstemmelse med Københavns trafikpolitik. Eller måske går man bare ud fra, at alle operaelskere bor på Amager - og at alle kommer på cykel?

Antallet af P-pladser i København er blevet stærkt reduceret fordi København - der jo er en bilfjendsk kommune - ikke vil have biler i byen. AktiveBilister går derfor også ud fra, at der ikke etableres P-pladser i forbindelse med Operaen. Derimod har vi hørt et løst rygte om, at der bliver etableret en cykelstald til 3000 cykler?

AktiveBilister vil kraftigt modsætte sig, at trafikken gennem centrum af København øges i forbindelse med operahuset. Så måske kan havnetunnelen igen blive aktuel?

Meget mere om trafik i København