Roadpricing i Københavnsområdet

Socialdemokraterne går helt amok

Bilisterne skal nu - udover verdens dyreste afgifter på biltrafik - også til at betale endnu mere for den kollektive trafik. Nu synes vi ærlig talt at cyklisterne og fodgængere skal betale afgift for at få en renere luft i byen. Og så skal der være afgift på luft til cykeldæk.

Hvem skal i øvrigt betale for satellitovervågningsudstyr til bilerne? Er det kun københavnere der skal betale for at køre i byen? Hvad med turister og besøgende fra provinsen, svenskere via Øresundsbroen o.s.v. - De kører måske gratis? 

Københavns kommune har nedlagt et meget stort antal parkeringspladser i København. Smart nok. Når så bilisterne så fiser rundt i 20 minutter for at finde en ledig plads, - opgiver og parkerer lidt for tæt på et hjørne, så indkasserer kommunen en P-bøde, samt roadpricings-afgift  for nogle kilometers rundkørsel for at finde en ledig P-plads.

Her stopper vi. Og vi opfordrer regeringen - eller nærmere den kommende regering - til at få sat en stopper for dette kommunale afgiftsræs!

Ellers skal vi i AktiveBilister nok selv finde på noget - stol trygt på det!


Miljø – trafikbegrænsning – eller bare nye skatter?

Hvad skal vi med "roadpricing"?

Det har vi jo faktisk haft i mange år, det hedder bare noget andet: Vi betaler som bekendt nogle af verdens dyreste registreringsafgifter, dyreste brændstof, dyreste automobilreparationer og reservedele, dyreste forsikringer samt skat og moms på hele molevitten. Med andre ord: Helt vanvittige og konstant stigende udgifter per kørt kilometer. Blandt de dyreste i verden!

Når alle disse såkaldt "adfærdsregulerende foranstaltninger" (herunder de stærkt stigende brændstofpriser) ikke har reduceret trafikmængden, så er der jo nok en årsag: De der kører i bil til arbejde har nemlig brug for det. Det er nødvendigt for at kunne arbejde, passe familien og tjene til livets ophold, når verdens højeste skatter og afgifter er betalt!

Derfor vil "roadpricing" formentlig heller ikke være yderligere "adfærdsregulerende" i betydende grad. Og hvis der alligevel skulle vise sig en "positiv" virkning vil det sandsynligvis være, at de "rige" bilister fortsat kan køre i byerne – medens den "fattige" lønmodtager der bor langt fra arbejdspladsen, enten er tvunget til at betale eller, at spekulere i at holde op med at arbejde og i stedet gå på bistand, understøttelse eller førtidspension.

Jeg kan personligt forsikre, at det i forvejen er kanon-dyrt i transport at arbejde 90 km fra boligen. Forskellen i disponibel indkomst mellem arbejde og understøttelse er minimal – efter betaling af transportomkostninger. Det er utroligt at man overhovedet gider at arbejde.

Næ – her er hvad vi har brug for i et dynamisk samfund:

Trafikkapaciteten i både byer, på landeveje og ikke mindst på motorvejene skal indrettes efter vor tidsalder og skal dermed sikres den fornødne kapacitet. Det skal selvfølgelig finansieres af (nogle) af de mange afgifter bilisterne i forvejen betaler (mere end 40 mia. pr. år).

Gennemkørende trafik der ikke har egentligt ærinde i byerne – skal naturligvis ledes udenom centrum ad alternative ruter (eksempel: Nordlig havnetunnel i København mellem Østerbro og Amager til aflastning af centrum).

- Og så skal man selvfølgelig have et offentligt trafiksystem der fungerer optimalt - herunder at køre hver dag - uden de "sædvanlige" HT-arbejdsnedlæggelser.

Nu er det nok

Det er ikke bilisterne der igen skal straffes når "synderne" er stat, amter og kommuner, der groft har forsømt at følge med tiden. Nu begynder "lokummet at brænde" – og i stedet for at rette op på fortidens trafikale fejl, mangler og laden stå til - udskrives blot nye skatter (herunder roadpricing) i miljøets hellige navn. 

Det er vi nogle stykker der ikke længere vil finde os i!

Halve kommunale planløsninger

Hvorfor lokker Københavns kommune virksomheder til at bygge ved Københavns havn – når man samtidig ønsker trafikken i byen begrænset? Hvorfor tillader man f.eks. byggeri af et nyt storcenter (Fisketorvet) med 2000 P-pladser, med adskillige supermarkeder, 100 specialbutikker, 10 biografer og meget mere – midt i det centrale København – når man ikke ønsker trafikken? Hvorfor en Øresundsbro med yderligere trafik i København til følge? Det hænger overhovedet ikke sammen!

Øresundsbro, butikscentre, P-pladser, nye virksomheder, arbejdspladser og boliger i København? Vi siger selvfølgelig "ja tak", men både vejkapacitet til bilisme, parkeringspladser og effektive offentlige transportmidler skal følge med!

Og så lige en advarsel...

Selvom det i praksis viser sig, at roadpricing ikke reducerer trafikmængden – kan man være helt sikre på at et eventuelt "forsøg" alligevel vil blive permanent. Det er nemlig blot en ny skatteskrue der - ifølge Trafikministeriet - kan indbringe et "provenu i milliardklassen"!

Og derfor siger vi klart nej!


17. august 2000

SF følger trop. Kræver nye røde bilskatter..!

SF fremsætter nu ønsker/krav til nye bilafgifter. Mere skat på arbejde - for de fleste. Det gøres med baggrund i "den stærkt stigende forurening". Hvor i alverden har SF det fra? Det er jo pure opspind. Forureningen er faktisk betydeligt lavere nu end den har været i mange mange år. Det er netop igen dokumenteret af Danmarks Miljøundersøgelser og Danmarks Statistik. Dertil kommer at bilerne år efter år bliver bedre og kører længere på literen - med betydeligt mindre forurening til følge.

Næ - døden har en helt anden  årsag. Det er det sædvanlige venstrefløjs-vrøvl og grove forvrængninger af sandheden. Formålet er nemlig udelukkende at få flere penge i statskassen fra de i forvejen hårdt plagede bilister. De fleste af os er faktisk helt almindelige lønslaver der tilfældigvis har langt til arbejde. Vi kan jo ikke alle sammen være kommuneskolelærere og pædagoger med arbejdsplads i gå/cykelafstand fra boligen. Den offentlige transport har betydelige mangler - og kører ikke nødvendigvis hvor og når der er brug for det.  

Bilen giver fleksibilitet. Det giver vækst - og det skal vi ha' noget mere af. Og sandsynligvis nogle flere biler. Og flere veje. Det er jo væksten som vi alle skal leve af. Bilafgifterne skal harmoniseres. Omkostningerne skal på niveau med f.eks. Sverige og Tyskland.

Og SF bedes så bemærke sig, at den private transport i HT-området udgør ca. 80 procent - heraf 60 procent privatbilisme. HT varetager kun 12 % af persontransporten - ifølge egne tal! Kom så lige ned på jorden - og glem illusionerne om privatbilismens død. Det er ganske enkelt ikke realistisk!    

Forureningsproblemer skal løses teknologisk - og ikke ved hjælp af nye afgifter til i forvejen hårdt skatteplagede danskere. Afgifter skæpper i statskassen, men hjælper - globalt set - ikke det fjerneste på miljøet!

- Og Byluften har det jo faktisk ikke så ringe endda - og bliver konstant bedre.  

Hvis SF virkelig ønsker at gøre noget ved forureningen (som jo ikke er et nationalt anliggende!) - så ta' til østlandene og ryd op! Det rykker virkelig noget pr. investeret krone.

- Og læg så en fed miljøafgift på fodformede sko - og batterier til cykellygter!

Indtægterne skal gå til hårdt skatteplagede danskere der (desværre) er nødt til at køre i alt for dyre biler for at kunne passe et arbejde - så de kan tjene nogle penge - så de kan betale noget skat og nogle fede afgifter!  

Læs mere her om miljø og afgifter


Stærkt stigende benzinpriser er en form for "roadpricing"! 

De høje benzinpriser har ikke medført et væsentligt fald i biltrafikken!

- Og hvad kan man så udlede af det? Ja, man kan vel udlede at selv kraftige stigninger i omkostningerne for at køre i bil ikke umiddelbart har nogen væsentlig indflydelse på trafikmængden.

Vi - der ikke er politikere - kan jo godt regne ud hvorfor det er sådan.: Det er nemlig fordi det er nødvendigt for langt de fleste at køre i bil for at kunne passe jobbet og samtidig også få familielivet til at hænge sammen.

Roadpricing vil derfor også blot blive en ny skatteskrue - uanset hvordan man ellers forsøger at sælge disse projekter. Det er klart at nogen skubber kraftigt på - fordi der også her er både penge og prestige både for såkaldte forskere og for virksomheder i udvikling, etablering og drift af roadpricing. Og så ender det vel med at indtægterne fra bilismen kan dække hele statsbudgettet.

Fri os fra disse vanvittige ideer!


Det vil vi ikke
finde os i!!


Trafikministeriet:

"Roadpricing vil indbringe et provenu i milliardklassen"!

Det er præcis hvad det handler om: Flere penge i statskassen fra bilisterne - der til gengæld får endnu flere hullede veje, færre parkeringspladser og endnu mere trængsel. 


500 Bilister skal teste roadpricing i København

Forsøget støttes af EU. Igen fremkommer én af de politiske trafikmodstanderes syge ideer. Forsøg i Tyskland har faktisk vist, at roadpricing ikke mindsker trafikken - men blot ender som en ny indtægtskilde - altså mere skat!

Det skæve Danmark...

Samtidig betyder det, at de såkaldt bedst stillede - herunder folk med firmabil og firmabetalt roadpricing - stilles langt bedre end almindelige hårdt skatteplagede "fattigrøve" der hver dag knokler røven i laser - og kører i en gammel skærveknuser - for at kunne skrabe sammen til dækning af familiens daglige behov.      

Det er vel egentlig logisk nok for de fleste (undtagen visse politikere). Som nævnt andetsteds på disse sider, er danskere ikke så tåbelige, at de bruger enorme summer på at fise rundt i en bil, bare for sjov! Det er nødvendigt for langt de fleste for at kunne få hverdagen til at hænge sammen.

Undertegnede arbejder f.eks. 90 km fra bopælen i København - uden reel mulighed for at benytte offentlig transport - hvis man ellers gider at arbejde og gerne vil frem og tilbage samme dag! Det koster ca. 7000 kroner om måneden -  efter skat!.

Bør det ikke være betaling nok for at kunne passe sit job? 

AN


 Politikerne har fået...

 Satellitter på hjernen!
Klik og læs her


6. August 2000

Socialdemokratiet foreslår nye dyre vejafgifter...

Nye skatteforhøjelser til bilisterne - og mere skat på arbejde.

Officielt skal der være tale om en "omlægning". Nye biler skal være billigere - og det skal være dyrere at køre i dem - "meget dyrere" - ifølge de elektroniske medier.

Med sædvanligt kendskab til danske politikere vil det givetvis blive en ordning der skal give et kanon-overskud til staten. Det vil i allerhøjeste grad specielt ramme bilister der har langt til arbejde - og det er vi jo desværre ret mange der har.

Altså: Betaling af endnu mere skat for at kunne passe sit arbejde. I forvejen er det kanon-dyrt. I øvrigt har vi i forvejen skat på kørsel, nemlig brændstofafgifterne!

Og til politikerne: Det kan i godt glemme igen - det vil vi overhovedet ikke finde os i. Omkostningerne for at køre i bil skal harmoniseres og bringes på niveau med priserne i f.eks. Sverige og Tyskland. Så kom bare i gang!

AN 


24. november

Roadpricing rykker tættere på

Regeringen har sat det såkaldte "Transportrådet" på opgaven.

Transportrådet - denne underlige venstreorienterede og ensporede organisation, arbejder på en opgave for regeringen - nemlig at forberede indførelsen af roadpricing. Som det er alle bekendt - så er roadpricing blot endnu en skatteskrue som regeringen kan dreje på efter behag. Og det er i øvrigt det eneste formål - nemlig at presse bilisterne for endnu flere afgifter.

Planen er, at roadpricing i første omgang skal give staten 3 mia. i indtægter det første år - og så kan man jo altid vride skruen lidt mere efterhånden som riget fattes penge.

Alle ved - også regeringen, at roadpricing ikke vil blive accepteret af flertallet af den arbejdende befolkning. Regeringen har måske i sin iver også overset - at en stor del af den arbejdende befolkning der kører i bil er socialdemokratiske vælgere - endnu!

AktiveBilister kan personligt love regeringen, at vi vil gøre alt hvad vi kan, for at de ikke er det efter det næste valg. Og regeringen bedes huske på, at når det på et tidspunkt "bare bliver for meget" - glider vi over i anarkiet. Det skal vi ikke forsøge at forhindre!

AktiveBilister anbefaler, at disse tåbelige ideer omgående tages af bordet. Og så vil det klæde regeringen at nedlægge dette mærkværdige "Transportrådet" der kun er et organ beregnet til at udføre "det beskidte arbejde" for regeringen.