Satellitter på hjernen?


 

Såkaldte forskere med et udækket behov for berømmelse arbejder igen på at retfærdiggøre deres job, karrierer og indkomster. Vor alvidende og utroligt kompetente tidligere trafikminister Sonja Mikkelsen lancerede ideen i 1999: Bilernes hastigheder skal kontrolleres og styres fra satellitter. Men ikke nok med det. Vi skal også have roadpricing. Vi skal nemlig også vide hvor bilerne kører og hvornår. Og så har vi igen en god undskyldning for at opkræve flere afgifter til den slunkne statskasse – betalt af de alle de stenrige bilister.

Alle har åbenbart fået satellitter på hjernen. Hvorfor så ikke gennemføre et helt komplet koncept – der virkelig vil bringe Danmark foran - når vi nu er i gang?

Problemet med dødsulykker løses jo ikke alene ved hjælp af fartkontrol via satellitter. Uansvarlige, trætte og fordrukne trafikanter samt "uheldige omstændigheder" er stadig en væsentlig årsag. Så derfor følgende forslag til en udvidelse af satellit-overvågningen:

Biler, motorcykler og 45-knallerter kunne udstyres med en roterende radarantenne. Dette koblet sammen med GPS-systemet (satellitstyringen) kunne sikre, at motorkøretøjer ikke kunne køre frem for fuldt stop - eller ud fra sideveje - før der var helt fri bane et par hundrede meter til begge sider. Endvidere kunne man samle alle informationer fra samtlige køretøjer i Danmark via mobiltelefonsystemet i en central computer, der således kunne styre og overvåge trafikken i hele Danmark. Meget små køretøjer kunne eventuelt udstyres med en trailer, tagbox eller en sidevogn hvori man kunne opbevare alt det tekniske udstyr.

Satellitkontrollerede cyklister

I byerne er det ofte farligt at bevæge sig på fortovene. Mange kommer til skade – ikke mindst psykisk. Dette registreres som regel ikke i ulykkesstatistikkerne. Et stort flertal af cyklisterne har absolut ingen respekt for hverken færdselsloven eller simple moralbegreber. De fleste cyklister ved tilsyneladende ikke, at man skal holde tilbage for buspassager der står af eller på bussen via en cykelsti. De ved heller ikke, at man ikke må cykle på fortove og i fodgængerfelter og at man skal give tegn ved svingning. 

Der køres alt for ofte uden lys og reflekser, hvilket gør en mørkelagt cyklist nærmest usynlig for en bilist – især i dårligt vejr. Når cyklister endvidere kører over for rødt lys (som en tidligere justitsminister gjorde det) - eller foretager et pludseligt og uforudsigeligt venstresving – f.eks. over i en fodgængerovergang – giver det alt for ofte anledning til ekstremt farlige situationer, der som regel kun "reddes" grundet årvågne motortrafikanter.

Ifølge politiets statistikker efter kontrolaktioner, er problemerne med cyklisters manglende respekt for færdselsloven betydelige - og nærmest chokerende.

Der er ingen uddannelseskrav til en cyklist. Det er naturligvis helt forkert i et moderne og højteknologisk samfund. Cyklister skal selvfølgelig på cyklistkøreskole og erhverve et cyklistkørekort. Og for at forhindre ulykker og farlige situationer skal vi have udviklet et cyklist-overvågningssystem som selvfølgelig også skal være satellitbaseret og sammenkoblet med det offentlige centrale overvågningssystem. Så kan bilisterne nemlig blive advaret i god tid når en cyklist nærmer sig – og omvendt. Men ikke nok med det. Hvis en cyklist kører ind i lygtetændingstiden uden lys, cykler på fortovet, cykler imod færdselsretningen eller forsøger f.eks. at køre over for rødt lys, sørger systemet automatisk for at kæden hopper af eller at luften lukkes ud af dækkene. Derved kan vi yderligere reducere de alvorlige færdselsuheld.

Farlige fodgængere

Og hvad med fodgængerne? Fodgængere der går over for rødt lys risikerer både liv og lemmer – og desværre ikke alene deres egne. Da de tekniske fremskridt har medført en betydelig reduktion i størrelsen på mobiltelefoner, håndbårne GPS modtagere og anden elektronik, er der ikke langt til også at indføre en total satellitstyring af alle borgerne. Så kan Nyrup og hans regering sidde på Christiansborg og overvåge os alle:

Hvem arbejder sort – hvornår og hvor henne? Hvem af de arbejdsløse står ikke til rådighed for arbejdsmarkedet - og hvad laver de for resten? Hvor opholder de illegale flygtninge sig? Hvem bevæger sig på forbudte områder, hvem begår kriminalitet og hvor finder politiet alle disse lyssky personer?

Der er jo fantastiske perspektiver i det her! Tænk hvor mange arbejdspladser det kan skabe og hvor store besparelser man kan indføre for politiet - som måske endda helt kunne afskaffes (til stor glæde for den yderste venstrefløj som altid er efter politiet!)?

Fede indtægter til Statskassen

Og så et lille fif til vore utroligt miljøengagerede politikere: Her er en ny mulighed for en fed grøn afgift: Al den elektronik er jo miljøbelastende, både i produktion, anvendelse og afskaffelse. Så det skal selvfølgelig beskattes. Hvad med f.eks. at begynde med en afgift svarende til bilernes registreringsafgift. Bilerne skal jo leveres med udstyret. Det kunne nemt betyde nogle mia. mere i statskassen om året. Og det første år – når alle skulle have installeret udstyret kunne det give adskillige mia. i kassen.

Man kunne specialuddanne de arbejdsløse (ikke mindst de fremmedsprogede) samt alle bistandsmodtagere til at producere og installere systemerne. Det kunne gøres som offentlige "AF-uddannelses-projekter" (det er jo på mode for tiden). Så kunne man nemlig spidse dem alle af med f.eks. 30 kr. i timen. Vupti – ingen arbejdsløse. Hvad siger vore kreative ministre?

Satellitstyring af det offentlige trafiksystem og anlægsbudgetterne

For nu at lægge lidt blødt ud, kunne vi selvfølgelig begynde i det små med at satellitkontrollere det offentlige trafiksystem f.eks. således, at bussen ikke kører ét minut før toget ankommer eller omvendt. Og således at busser og tog ankommer og kører hvor og når borgerne har brug for det. Og så burde man for resten ved samme lejlighed også satellitstyre både politikerne og de offentlige anlægsbudgetter, ikke mindst for for Metroen i København!

- Og så lidt mere seriøst...

Satellitovervågning af køretøjer vil medføre en ikke ubetydelig installationspris pr. køretøj. Og hvorfor i alverden skulle lovlydige motortrafikanter – som der jo heldigvis er flest af – betale for noget de ikke har brug for? Det svarer jo næsten til, at man kaster alle borgere præventivt i fængsel. Så er man jo ret sikre på at de ikke gør noget forkert!

Sygt siger jeg bare!!

 

                            

                            Copyright 20©01 - AktiveBilister